Παρακολούθηση
Olivier Festor
Olivier Festor
Université de Lorraine
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
MPC: Popularity-based caching strategy for content centric networks
C Bernardini, T Silverston, O Festor
2013 IEEE international conference on communications (ICC), 3619-3623, 2013
2642013
Key research challenges in network management
A Pras, J Schonwalder, M Burgess, O Festor, GM Perez, R Stadler, ...
IEEE communications magazine 45 (10), 104-110, 2007
1462007
Energy-based routing metric for RPL
PO Kamgueu, E Nataf, TD Ndié, O Festor
Inria, 2013
1242013
Group Key Management in MANETs.
MS Bouassida, I Chrisment, O Festor
Int. J. Netw. Secur. 6 (1), 67-79, 2008
1062008
KiF: a stateful SIP fuzzer
HJ Abdelnur, R State, O Festor
Proceedings of the 1st international conference on Principles, systems and …, 2007
1022007
Monitoring SIP traffic using support vector machines
M Nassar, R State, O Festor
Recent Advances in Intrusion Detection: 11th International Symposium, RAID …, 2008
782008
CrowdOut: A mobile crowdsourcing service for road safety in digital cities
E Aubry, T Silverston, A Lahmadi, O Festor
2014 IEEE international conference on pervasive computing and communication …, 2014
772014
A comparison of caching strategies for content centric networking
C Bernardini, T Silverston, O Festor
2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6, 2015
682015
Socially-aware caching strategy for content centric networking
C Bernardini, T Silverston, O Festor
2014 IFIP Networking Conference, 1-9, 2014
642014
Holistic VoIP intrusion detection and prevention system
M Nassar, S Niccolini, R State, T Ewald
Proceedings of the 1st international conference on Principles, systems and …, 2007
632007
Monitoring the neighbor discovery protocol
F Beck, T Cholez, O Festor, I Chrisment
2007 International Multi-Conference on Computing in the Global Information …, 2007
622007
Anomaly traceback using software defined networking
J François, O Festor
2014 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS …, 2014
612014
Evaluation of sybil attacks protection schemes in kad
T Cholez, I Chrisment, O Festor
Scalability of Networks and Services: Third International Conference on …, 2009
602009
CCNx for Contiki: implementation details
B Saadallah, A Lahmadi, O Festor
INRIA, 2012
522012
VoIP honeypot architecture
M Nassar, R State, O Festor
2007 10th IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management …, 2007
522007
A hierarchical topology discovery service for IPv6 networks
I Astic, O Festor
NOMS 2002. IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium.'Management …, 2002
472002
Ndn. p4: Programming information-centric data-planes
S Signorello, R State, J François, O Festor
2016 IEEE NetSoft Conference and Workshops (NetSoft), 384-389, 2016
452016
Management of mobile ad hoc networks: information model and probe‐based architecture
R Badonnel, R State, O Festor
International Journal of Network Management 15 (5), 335-347, 2005
452005
From virtualization security issues to cloud protection opportunities: An in-depth analysis of system virtualization models
M Compastié, R Badonnel, O Festor, R He
Computers & Security 97, 101905, 2020
432020
Survey of SNMP performance analysis studies
L Andrey, O Festor, A Lahmadi, A Pras, J Schönwälder
International Journal of Network Management 19 (6), 527-548, 2009
392009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20