Παρακολούθηση
Evgenia Lefkaditou
Evgenia Lefkaditou
Senior Researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Environmental effects on cephalopod population dynamics: implications for management of fisheries
PGK Rodhouse, GJ Pierce, OC Nichols, WHH Sauer, AI Arkhipkin, ...
Adv. Mar. Biol 67, 99-234, 2014
2172014
A review of cephalopod–environment interactions in European Seas
GJ Pierce, VD Valavanis, A Guerra, P Jereb, L Orsi-Relini, JM Bellido, ...
Hydrobiologia 612 (1), 49-70, 2008
2132008
The future of cephalopod populations, fisheries, culture, and research in Europe
GJ Pierce, P Belcari, P Bustamante, L Challier, Y Cherel, A Gonzales, ...
ICES Cooperative Research Report 303, 86-118, 2010
149*2010
The seascape of demersal fish nursery areas in the north Mediterranean sea, a first step towards the implementation of spatial planning for trawl fisheries.
F Colloca, G Garofalo, I Bitetto, MT Facchini, F Grati, A Martiradonna, ...
PloS one 10 (3), e0119590-e0119590, 2015
1172015
Molluscan species of minor commercial interest in Hellenic seas: distribution, exploitation and conservation status
S Katsanevakis, E Lefkaditou, S Galinou-Mitsoudi, D Koutsoubas, ...
Mediterranean marine science 9 (1), 77-118, 2008
972008
Cephalopod biology and fisheries in Europe: II. Species Accounts. ICES Cooperative Research Report
P Jereb, AL Allcock, E Lefkaditou, U Piatkowski, & Pierce, G. J. (eds)
ICES 325, 360, 2015
91*2015
Information-theory approach to allometric growth of marine organisms
S Katsanevakis, M Thessalou-Legaki, C Karlou-Riga, E Lefkaditou, ...
Marine Biology 151 (3), 949-959, 2007
912007
New Mediterranean marine biodiversity records (April, 2014)
K Kapiris, C Apostolidis, R Baldacconi, N Başusta, M Bilecenoglu, G Bitar, ...
Mediterranean Marine Science 15 (1), 198-212, 2014
882014
ELNAIS: A collaborative network on Aquatic Alien Species in Hellas (Greece)
A Zenetos, M Arianoutsou, I Bazos, S Balopoulou, M Corsini-Foka, ...
Management of Biological Invasions 6, 2015
662015
Embryonic life of the loliginid squid Loligo vulgaris: comparison between statoliths of Atlantic and Mediterranean populations
R Villanueva, A Arkhipkin, P Jereb, E Lefkaditou, MR Lipinski, ...
Marine Ecology Progress Series 253, 197-208, 2003
582003
A MSFD complementary approach for the assessment of pressures, knowledge and data gaps in Southern European Seas: The PERSEUS experience
A Crise, H Kaberi, J Ruiz, A Zatsepin, E Arashkevich, M Giani, ...
Marine pollution bulletin, 2015
522015
What cephalopod remains from Xiphias gladius stomachs can imply about predator‐prey interactions in the Mediterranean Sea?
P Peristeraki, G Tserpes, E Lefkaditou
Journal of fish biology 67 (2), 549-554, 2005
462005
New Mediterranean Biodiversity Records (April 2015)
A Zenetos, EK Akel, C Apostolidis, M Bilecenoglu, G Bitar, V Buchet, ...
Mediterranean Marine Science 16 (1), 266-284, 2015
452015
Diet and feeding strategy of blackmouth catshark Galeus melastomus (Rafinesque 1810) in the deep-waters of the Eastern Medite
A Anastasopoulou, C Mytilineou, G Dokos, E Lefkaditou, CJ Smith, ...
Journal of Fish Biology 83, 1637–1655, 2013
432013
Composition and distribution of the cephalopod fauna in the eastern Adriatic and eastern Ionian Sea
S Krstulovic Sifner, E Lefkaditou, N Ungaro, L Ceriola, K Osmani, ...
Israel Journal of Zoology 51 (4), 315-330, 2005
422005
Cephalopod species captured by deep-water exploratory trawling in the Northeastern Ionian Sea
E Lefkaditou, C Mytilineou, P Maiorano, G D’Onghia
J. Northw. Atl. Fish. Sci 31, 431-440, 2003
392003
Influences of environmental variability on the population structure and distribution patterns of the short-fin squid Illex coindetii (Cephalopoda: Ommastrephidae) in the …
E Lefkaditou, CY Politou, A Palialexis, J Dokos, P Cosmopoulos, ...
Hydrobiologia 612 (1), 71-90, 2008
382008
Exploitation patterns of the cuttlefish, Sepia officinalis (Cephalopoda, Sepiidae), in the Mediterranean Sea
P Belcari, P Sartor, P Sanchez, M Demestre, A Tsangridis, P Leondarakis, ...
Bulletin of Marine Science 71 (1), 187-196, 2002
382002
Distribution and abundance of Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798) and Eledone moschata (Lamarck, 1798)(Cephalopoda: Octopoda) in the Mediterranean Sea
P Belcari, G Tserpes, M González, E Lefkaditou, B Marceta, ...
Scientia Marina 66 (S2), 143-155, 2002
382002
Fisheries for common octopus in Europe: socioeconomic importance and management.
C Pita, K Roumbedakis, T Fonseca, LF Matos, J Pereira, S Villasante, ...
Fisheries Research 235, 2021
332021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20