Παρακολούθηση
Yamato OHTANI
Yamato OHTANI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nict.go.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Eigenvoice conversion based on Gaussian mixture model
T Toda, Y Ohtani, K Shikano
1532006
Maximum likelihood voice conversion based on GMM with STRAIGHT mixed excitation
Y Ohtani, T Toda, H Saruwatari, K Shikano
1452006
One-to-many and many-to-one voice conversion based on eigenvoices
T Toda, Y Ohtani, K Shikano
2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2007
1422007
Low-delay voice conversion based on maximum likelihood estimation of spectral parameter trajectory
T Muramatsu, Y Ohtani, T Toda, H Saruwatari, K Shikano
562008
Many-to-many eigenvoice conversion with reference voice
Y Ohtani, T Toda, H Saruwatari, K Shikano
402009
Continuous F0 in the source-excitation generation for HMM-based TTS: Do we need voiced/unvoiced classification?
J Latorre, MJF Gales, S Buchholz, K Knill, M Tamura, Y Ohtani, ...
2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2011
332011
Non-parallel training for many-to-many eigenvoice conversion
Y Ohtani, T Toda, H Saruwatari, K Shikano
2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2010
292010
GMM-based bandwidth extension using sub-band basis spectrum model
Y Ohtani, M Tamura, M Morita, M Akamine
Fifteenth Annual Conference of the International Speech Communication …, 2014
282014
Cross-language voice conversion based on eigenvoices
M Charlier, Y Ohtani, T Toda, A Moinet, T Dutoit
282009
Adaptive training for voice conversion based on eigenvoices
Y Ohtani, T Toda, H Saruwatari, K Shikano
IEICE transactions on information and systems 93 (6), 1589-1598, 2010
262010
Adaptive voice-quality control based on one-to-many eigenvoice conversion
K Ohta, T Toda, Y Ohtani, H Saruwatari, K Shikano
242010
Emotional transplant in statistical speech synthesis based on emotion additive model
Y Ohtani, Y Nasu, M Morita, M Akamine
Sixteenth Annual Conference of the International Speech Communication …, 2015
232015
Speaker adaptive training for one-to-many eigenvoice conversion based on Gaussian mixture model
Y Ohtani, T Toda, H Saruwatari, K Shikano
222007
Regression Approaches to Voice Quality Controll Based on One-to-Many Eigenvoice Conversion
K Ohta, Y Ohtani, T Toda, H Saruwatari, K Shikano
182007
STRAIGHT 混合励振源を用いた混合正規分布モデルに基づく最ゆう声質変換法 (音声, 聴覚)
大谷大和, 戸田智基, 猿渡洋, 鹿野清宏
電子情報通信学会論文誌. D, 情報・システム 91 (4), 1082-1091, 2008
162008
Speech synthesis dictionary creation device, speech synthesizer, speech synthesis dictionary creation method, and computer program product
K Tachibana, M Tamura, Y Ohtani
US Patent 10,347,237, 2019
122019
Speech synthesis apparatus, speech synthesis method, speech synthesis program product, and learning apparatus
Y Ohtani, M Tamura, M Morita
US Patent 9,110,887, 2015
122015
Histogram-based spectral equalization for HMM-based speech synthesis using mel-LSP.
Y Ohtani, M Tamura, M Morita, T Kagoshima, M Akamine
INTERSPEECH, 1155-1158, 2012
122012
Maximum a posteriori adaptation for many-to-one eigenvoice conversion
D Tani, T Toda, Y Ohtani, H Saruwatari, K Shikano
122008
Training apparatus for speech synthesis, speech synthesis apparatus and training method for training apparatus
Y Ohtani, K Mori
US Patent 10,540,956, 2020
112020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20