Παρακολούθηση
Tom Hirschowitz
Tom Hirschowitz
CNRS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-smb.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mixin modules in a call-by-value setting
T Hirschowitz, X Leroy
European Symposium on Programming, 6-20, 2002
902002
Compilation of extended recursion in call-by-value functional languages
T Hirschowitz, X Leroy, JB Wells
Proceedings of the 5th ACM SIGPLAN international conference on Principles …, 2003
372003
Cartesian closed 2-categories and permutation equivalence in higher-order rewriting
T Hirschowitz
Logical Methods in Computer Science 9, 2013
332013
Innocent strategies as presheaves and interactive equivalences for CCS (expanded version)
T Hirschowitz, D Pous
arXiv preprint arXiv:1109.4356, 2011
292011
Call-by-value mixin modules
T Hirschowitz, X Leroy, JB Wells
European Symposium on Programming, 64-78, 2004
262004
Component-oriented programming with sharing: Containment is not ownership
D Hirschkoff, T Hirschowitz, D Pous, A Schmitt, JB Stefani
International Conference on Generative Programming and Component Engineering …, 2005
212005
Mixin modules in a call-by-value setting
T Hirschowitz, X Leroy
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 27 (5), 857-881, 2005
212005
An intensionally fully-abstract sheaf model for pi
C Eberhart, T Hirschowitz, T Seiller
6th Conference on Algebra and Coalgebra in Computer Science (CALCO 2015) 35 …, 2015
18*2015
Full abstraction for fair testing in CCS
T Hirschowitz
International Conference on Algebra and Coalgebra in Computer Science, 175-190, 2013
152013
Shapely monads and analytic functors
R Garner, T Hirschowitz
Journal of Logic and Computation 28 (1), 33-83, 2018
142018
Full abstraction for fair testing in CCS (expanded version)
T Hirschowitz
Logical Methods in Computer Science 10, 2014
142014
Modules over monads and operational semantics
A Hirschowitz, T Hirschowitz, A Lafont
5th International Conference on Formal Structures for Computation and …, 2020
102020
Modules mixins, modules et récursion étendue en appel par valeur
T Hirschowitz
Paris 7, 2003
102003
A reduction semantics for call-by-value mixin modules
T Hirschowitz, X Leroy, JB Wells
INRIA, 2002
102002
A cellular Howe theorem
P Borthelle, T Hirschowitz, A Lafont
Proceedings of the 35th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer …, 2020
92020
What's in a game? A theory of game models
C Eberhart, T Hirschowitz
Proceedings of the 33rd Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer …, 2018
82018
Compilation of extended recursion in call-by-value functional languages
T Hirschowitz, X Leroy, JB Wells
Higher-Order and Symbolic Computation 22 (1), 3-66, 2009
82009
Compilation of extended recursion in call-by-value functional languages
T Hirschowitz, X Leroy, JB Wells
Higher-Order and Symbolic Computation 22 (1), 3-66, 2009
82009
Contraction-free proofs and finitary games for linear logic
A Hirschowitz, M Hirschowitz, T Hirschowitz
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 249, 287-305, 2009
72009
Rigid mixin modules
T Hirschowitz
International Symposium on Functional and Logic Programming, 214-228, 2004
72004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20