Παρακολούθηση
Salvatore Ruggieri
Salvatore Ruggieri
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.unipi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey of methods for explaining black box models
R Guidotti, A Monreale, S Ruggieri, F Turini, F Giannotti, D Pedreschi
ACM computing surveys (CSUR) 51 (5), 1-42, 2018
31472018
Discrimination-aware data mining
D Pedreshi, S Ruggieri, F Turini
Proceedings of the 14th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2008
7292008
Efficient C4. 5 [classification algorithm]
S Ruggieri
IEEE transactions on knowledge and data engineering 14 (2), 438-444, 2002
5562002
Local rule-based explanations of black box decision systems
R Guidotti, A Monreale, S Ruggieri, D Pedreschi, F Turini, F Giannotti
arXiv preprint arXiv:1805.10820, 2018
3642018
Bias in data‐driven artificial intelligence systems—An introductory survey
E Ntoutsi, P Fafalios, U Gadiraju, V Iosifidis, W Nejdl, ME Vidal, S Ruggieri, ...
Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery 10 (3 …, 2020
3382020
A multidisciplinary survey on discrimination analysis
A Romei, S Ruggieri
The Knowledge Engineering Review 29 (5), 582-638, 2014
3102014
A standard reference model for intelligent multimedia presentation systems
M Bordegoni, G Faconti, S Feiner, MT Maybury, T Rist, S Ruggieri, ...
Computer standards & interfaces 18 (6-7), 477-496, 1997
2601997
Measuring discrimination in socially-sensitive decision records
D Pedreschi, S Ruggieri, F Turini
Proceedings of the 2009 SIAM international conference on data mining, 581-592, 2009
2132009
Data mining for discrimination discovery
S Ruggieri, D Pedreschi, F Turini
ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD) 4 (2), 1-40, 2010
2122010
k-NN as an implementation of situation testing for discrimination discovery and prevention
BT Luong, S Ruggieri, F Turini
Proceedings of the 17th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2011
2022011
Factual and counterfactual explanations for black box decision making
R Guidotti, A Monreale, F Giannotti, D Pedreschi, S Ruggieri, F Turini
IEEE Intelligent Systems 34 (6), 14-23, 2019
1672019
Meaningful explanations of black box AI decision systems
D Pedreschi, F Giannotti, R Guidotti, A Monreale, S Ruggieri, F Turini
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 33 (01), 9780-9784, 2019
1372019
Preprocessing and mining web log data for web personalization
M Baglioni, U Ferrara, A Romei, S Ruggieri, F Turini
AI* IA 2003: Advances in Artificial Intelligence: 8th Congress of the …, 2003
1242003
Web log data warehousing and mining for intelligent web caching
F Bonchi, F Giannotti, C Gozzi, G Manco, M Nanni, D Pedreschi, C Renso, ...
Data & Knowledge Engineering 39 (2), 165-189, 2001
1182001
DCUBE: Discrimination discovery in databases
S Ruggieri, D Pedreschi, F Turini
Proceedings of the 2010 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2010
842010
Integrating induction and deduction for finding evidence of discrimination
D Pedreschi, S Ruggieri, F Turini
Proceedings of the 12th International Conference on Artificial Intelligence …, 2009
722009
A study of top-k measures for discrimination discovery
D Pedreschi, S Ruggieri, F Turini
Proceedings of the 27th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 126-131, 2012
602012
Achieving quality in natural language requirements
F Fabbrini, M Fusani, V Gervasi, S Gnesi, S Ruggieri
Proceedings of the 11th International Software Quality Week, 4-5, 1998
561998
Give more data, awareness and control to individual citizens, and they will help COVID-19 containment
M Nanni, G Andrienko, AL Barabási, C Boldrini, F Bonchi, C Cattuto, ...
Ethics and Information Technology 23 (1), 1-6, 2021
552021
KDDML: a middleware language and system for knowledge discovery in databases
A Romei, S Ruggieri, F Turini
Data & Knowledge Engineering 57 (2), 179-220, 2006
512006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20