Παρακολούθηση
Cristina Frà
Cristina Frà
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα telecomitalia.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A comprehensive context modeling framework for pervasive computing systems
R Reichle, M Wagner, MU Khan, K Geihs, J Lorenzo, M Valla, C Fra, ...
IFIP International Conference on Distributed Applications and Interoperable …, 2008
1462008
Variable speed hydraulic pump
MB Bishop, RR Pili, BE Knuth, MK Barani, R Flanary, LAG Mentink, ...
US Patent 6,863,502, 2005
922005
Contextml: A light-weight context representation and context management schema
M Knappmeyer, SL Kiani, C Frà, B Moltchanov, N Baker
IEEE 5th International Symposium on Wireless Pervasive Computing 2010, 367-372, 2010
872010
A context query language for pervasive computing environments
R Reichle, M Wagner, MU Khan, K Geihs, M Valla, C Fra, N Paspallis, ...
2008 Sixth Annual IEEE International Conference on Pervasive Computing and …, 2008
792008
Playing MUSIC—building context‐aware and self‐adaptive mobile applications
J Floch, C Fra, R Fricke, K Geihs, M Wagner, J Lorenzo, E Soladana, ...
Software: Practice and Experience 43 (3), 359-388, 2013
722013
Towards a smart retail environment
A Di Rienzo, F Garzotto, P Cremonesi, C Frà, M Valla
Adjunct Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on …, 2015
232015
Enhancing children’s experience with recommendation systems
Y Deldjoo, C Frà, M Valla, A Paladini, D Anghileri, MA Tuncil, F Garzotta, ...
Workshop on Children and Recommender Systems (KidRec'17)-11th ACM Conference …, 2017
202017
Playful Supervised Smart Spaces (P3S)--A Framework for Designing, Implementing and Deploying Multisensory Play Experiences for Children with Special Needs
G Agosta, L Borghese, C Brandolese, F Clasadonte, W Fornaciari, ...
2015 Euromicro Conference on Digital System Design, 158-164, 2015
172015
A requirements-driven approach towards decentralized social networks
S Thiel, M Bourimi, R Giménez, S Scerri, A Schuller, M Valla, S Wrobel, ...
Future Information Technology, Application, and Service, 709-718, 2012
172012
Context grouping mechanism for context distribution in ubiquitous environments
M Kirsch-Pinheiro, Y Vanrompay, K Victor, Y Berbers, M Valla, C Frà, ...
OTM Confederated International Conferences" On the Move to Meaningful …, 2008
172008
Context data management: an architectural framework for context-aware services
P Falcarin, M Valla, J Yu, CA Licciardi, C Frà, L Lamorte
Service Oriented Computing and Applications 7 (2), 151-168, 2013
142013
Opportunistic estimation of television audience through smartphones
I Bisio, A Delfino, G Luzzati, F Lavagetto, M Marchese, C Fra, M Valla
2012 International Symposium on Performance Evaluation of Computer …, 2012
122012
Spectra: A speech processing platform as smartphone application
I Bisio, F Lavagetto, M Marchese, A Sciarrone, C Fra, M Valla
2015 IEEE international conference on communications (ICC), 7030-7035, 2015
112015
High level context query processing: an experience report
C Frà, M Valla, N Paspallis
2011 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications …, 2011
112011
Personalized interaction on large displays: the StreetSmart project approach
P Cremonesi, A Di Rienzo, C Frà, F Garzotto, L Oliveto, M Valla
Proceedings of the 2014 International Working Conference on Advanced Visual …, 2014
92014
Context-based communication service
C Fra, M Valla
US Patent 8,484,185, 2013
82013
Context-based communication service
C Fra, M Valla
US Patent 8,484,185, 2013
82013
Context-based communication service
C Fra, M Valla
US Patent 8,484,185, 2013
82013
Smartphone-based automatic place recognition with Wi-Fi signals for location-aware services
I Bisio, RLC Pan, F Lavagetto, M Marchese, A Sciarrone, C Frà, M Valla
2012 IEEE International Conference on Communications (ICC), 4943-4948, 2012
82012
Method and communication system for providing a context-based communication service
C Fra, M Valla
US Patent 10,257,302, 2019
62019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20