Παρακολούθηση
Xiaohu Ge
Xiaohu Ge
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.hust.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
5G ultra-dense cellular networks
X Ge, S Tu, G Mao, CX Wang, T Han
IEEE Wireless Communications 23 (1), 72-79, 2016
10962016
5G wireless backhaul networks: challenges and research advances
X Ge, H Cheng, M Guizani, T Han
IEEE network 28 (6), 6-11, 2014
6122014
Cooperative MIMO channel models: A survey
CX Wang, X Hong, X Ge, X Cheng, G Zhang, J Thompson
IEEE communications magazine 48 (2), 80-87, 2010
3242010
5G millimeter-wave antenna array: Design and challenges
J Zhang, X Ge, Q Li, M Guizani, Y Zhang
IEEE Wireless communications 24 (2), 106-112, 2016
2662016
5G wireless communication systems: Prospects and challenges [Guest Editorial]
J Thompson, X Ge, HC Wu, R Irmer, H Jiang, G Fettweis, S Alamouti
IEEE Communications Magazine 52 (2), 62-64, 2014
2602014
Rethinking energy efficiency models of cellular networks with embodied energy
I Humar, X Ge, L Xiang, M Jo, M Chen, J Zhang
IEEE network 25 (2), 40-49, 2011
2572011
Heterogeneous cellular networks with spatio-temporal traffic: Delay analysis and scheduling
Y Zhong, TQS Quek, X Ge
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (6), 1373-1386, 2017
2062017
Spatial Spectrum and Energy Efficiency of Random Cellular Networks
X Ge, B Yang, J Ye, G Mao, C Wang, T Han
IEEE Transactions on Communications 63 (3), 1019 - 1030, 2015
2002015
5G software defined vehicular networks
X Ge, Z Li, S Li
IEEE Communications Magazine 55 (7), 87-93, 2017
1892017
User mobility evaluation for 5G small cell networks based on individual mobility model
X Ge, J Ye, Y Yang, Q Li
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (3), 528-541, 2016
1872016
Capacity analysis of a multi-cell multi-antenna cooperative cellular network with co-channel interference
X Ge, K Huang, CX Wang, X Hong, X Yang
IEEE Transactions on Wireless Communications 10 (10), 3298-3309, 2011
1752011
Energy efficiency challenges of 5G small cell networks
X Ge, J Yang, H Gharavi, Y Sun
IEEE communications Magazine 55 (5), 184-191, 2017
1692017
Energy efficiency evaluation of cellular networks based on spatial distributions of traffic load and power consumption
L Xiang, X Ge, CX Wang, FY Li, F Reichert
IEEE Transactions on Wireless Communications 12 (3), pp.961-973, 2013
1472013
60-GHz millimeter-wave channel measurements and modeling for indoor office environments
X Wu, CX Wang, J Sun, J Huang, R Feng, Y Yang, X Ge
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 65 (4), 1912-1924, 2017
1432017
Vehicular communications for 5G cooperative small-cell networks
X Ge, H Cheng, G Mao, Y Yang, S Tu
IEEE Transactions on Vehicular Technology 65 (10), 7882-7894, 2016
1392016
Energy efficiency optimization of 5G radio frequency chain systems
R Zi, X Ge, J Thompson, CX Wang, H Wang, T Han
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (4), 758-771, 2016
1322016
Energy-efficiency optimization for MIMO-OFDM mobile multimedia communication systems with QoS constraints
X Ge, X Huang, Y Wang, M Chen, Q Li, T Han, CX Wang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 63 (5), 2127-2138, 2014
1272014
Energy efficiency of small cell backhaul networks based on Gauss–Markov mobile models
X Ge, S Tu, T Han, Q Li, G Mao
IET Networks 4 (2), 158-167, 2015
1152015
Aggregate interference modeling in cognitive radio networks with power and contention control
Z Chen, CX Wang, X Hong, JS Thompson, SA Vorobyov, X Ge, H Xiao, ...
IEEE Transactions on Communications 60 (2), 456-468, 2012
1102012
Spectral, energy, and economic efficiency of 5G multicell massive MIMO systems with generalized spatial modulation
P Patcharamaneepakorn, S Wu, CX Wang, MM Alwakeel, X Ge, ...
IEEE Transactions on Vehicular Technology 65 (12), 9715-9731, 2016
1052016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20