Παρακολούθηση
Yi Cao
Yi Cao
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα buffalo.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A novel receiver design and maximum-likelihood detection for distributed MIMO systems in presence of distributed frequency offsets and timing offsets
Y Cao, W Su, SN Batalama
IEEE Transactions on Signal Processing 66 (23), 6297-6309, 2018
112018
Distributed mimo underwater systems: Receiver design and software-defined testbed implementation
G Sklivanitis, Y Cao, SN Batalama, W Su
2016 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-7, 2016
102016
Distributed MIMO systems: Receiver design and ML detection
Y Cao, W Su, SN Batalama
2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2016
42016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–3