Παρακολούθηση
Stamatios (Akis) Amanatiadis
Stamatios (Akis) Amanatiadis
Aristotle University of Thessaloniki, University of Western Macedonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Radiation efficiency enhancement of graphene THz antennas utilizing metamaterial substrates
SA Amanatiadis, TD Karamanos, NV Kantartzis
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 16, 2054-2057, 2017
392017
On the use of fdtd and ray-tracing schemes in the nanonetwork environment
K Kantelis, SA Amanatiadis, CK Liaskos, NV Kantartzis, N Konofaos, ...
IEEE Communications Letters 18 (10), 1823-1826, 2014
162014
A convolutional PML scheme for the efficient modeling of graphene structures through the ADE-FDTD technique
AN Papadimopoulos, SA Amanatiadis, NV Kantartzis, IT Rekanos, ...
IEEE Transactions on Magnetics 53 (6), 1-4, 2017
132017
A loss-controllable absorbing boundary condition for surface plasmon polaritons propagating onto graphene
SA Amanatiadis, NV Kantartzis, TD Tsiboukis
IEEE Transactions on Magnetics 51 (3), 1-4, 2015
132015
Precise modeling of magnetically biased graphene through a recursive convolutional FDTD method
SA Amanatiadis, NV Kantartzis, T Ohtani, Y Kanai
IEEE Transactions on Magnetics 54 (3), 1-4, 2017
122017
Modal analysis of graphene microtubes utilizing a two-dimensional vectorial finite element method
V Salonikios, S Amanatiadis, N Kantartzis, T Yioultsis
Applied Physics A 122 (4), 1-7, 2016
82016
Design and Analysis of a Gate-Tunable Graphene-Based Nanoantenna
SA Amanatiadis, NV Kantartzis
Antennas and Propagation (EuCAP), 2013 7th European Conference on, 4038 - 4041, 2013
82013
Rigorous time-domain graphene representation as a surface boundary condition
SA Amanatiadis, NV Kantartzis
2014 8th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in …, 2014
72014
Techniques for recording self‐healing efficiency and characterizing the healing products in cementitious materials
M Stefanidou, E Tsampali, G Karagiannis, S Amanatiadis, A Ioakim, ...
Material Design & Processing Communications 3 (3), e166, 2021
62021
Directivity-Enhanced Log-Spiral Antenna through a Chiral Metamaterial Superstrate
DK Rongas, SA Amanatiadis, AI Dimitriadis, NV Kantartzis
Antennas and Propagation (EuCAP), 2013 7th European Conference on, 2079 - 2083, 2013
62013
Distortion of surface plasmon polariton propagation on graphene due to chemical potential variation
S Amanatiadis, N Kantartzis
Applied Physics A 122 (4), 1-6, 2016
52016
Combining standard with optimised split‐step finite‐difference time‐domain methods for the study of graphene configurations
SA Amanatiadis, TT Zygiridis, NV Kantartzis
IET Science, Measurement & Technology 13 (8), 1150-1157, 2019
42019
A Consistent Scheme for the Precise FDTD Modeling of the Graphene Interband Contribution
S Amanatiadis, T Zygiridis, T Ohtani, Y Kanai, N Kantartzis
IEEE Transactions on Magnetics 57 (6), 1-4, 2021
32021
Modeling the third-order electrodynamic response of graphene via an efficient finite-difference time-domain scheme
SA Amanatiadis, T Ohtani, TT Zygiridis, Y Kanai, NV Kantartzis
IEEE Transactions on Magnetics 56 (1), 1-4, 2019
32019
Surface plasmon polariton waves onto graphene's surface over an anisotropic metamaterial substrate
SA Amanatiadis, TD Karamanos, NV Kantartzis
Metamaterials IX 9125, 15-24, 2014
32014
Substrate controllable transverse magnetic surface waves onto a graphene layer at far-infrared frequencies
SA Amanatiadis, NV Kantartzis
2013 7th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in …, 2013
32013
Efficient volume reduction of optimally designed pyramidal log-periodic antennas via meander elements
SA Amanatiadis, AX Lalas, NV Kantartzis, TD Tsiboukis
The Applied Computational Electromagnetics Society Journal (ACES), 653-662, 2013
32013
Wedge-shaped dual planar log-periodic antenna with enhanced directivity for WiMAX applications
SA Amanatiadis, AX Lalas, NV Kantartzis
2012 6th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP), 781-785, 2012
32012
Transcranial ultrasonic propagation and enhanced brain imaging exploiting the focusing effect of the skull
SA Amanatiadis, GK Apostolidis, CS Bekiari, NV Kantartzis
COMPEL-The international journal for computation and mathematics in …, 2020
22020
Development of a transmission line model for the thickness prediction of thin films via the infrared interference method
C Mpilitos, S Amanatiadis, G Apostolidis, T Zygiridis, N Kantartzis, ...
Technologies 6 (4), 122, 2018
22018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20