Παρακολούθηση
Krishna Das
Krishna Das
University of Liege - FNRS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uliege.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Heavy metals in marine mammals
K Das, V Debacker, S Pillet, JM Bouquegneau
Toxicology of marine mammals, 147-179, 2002
4092002
Microplastics in livers of European anchovies (Engraulis encrasicolus, L.)
F Collard, B Gilbert, P Compère, G Eppe, K Das, T Jauniaux, E Parmentier
Environmental pollution 229, 1000-1005, 2017
3932017
Detection of anthropogenic particles in fish stomachs: an isolation method adapted to identification by Raman spectroscopy
F Collard, B Gilbert, G Eppe, E Parmentier, K Das
Archives of environmental contamination and toxicology 69, 331-339, 2015
3242015
Tuna and dolphin associations in the North-East Atlantic: evidence of different ecological niches from stable isotope and heavy metal measurements
K Das, G Lepoint, V Loizeau, V Debacker, P Dauby, JM Bouquegneau
Marine Pollution Bulletin 40 (2), 102-109, 2000
1942000
Perfluorinated chemicals infiltrate ocean waters: link between exposure levels and stable isotope ratios in marine mammals
KI Van de Vijver, PT Hoff, K Das, W Van Dongen, EL Esmans, T Jauniaux, ...
Environmental science & technology 37 (24), 5545-5550, 2003
1912003
Feeding ecology of five commercial shark species of the Celtic Sea through stable isotope and trace metal analysis
N Domi, JM Bouquegneau, K Das
Marine Environmental Research 60 (5), 551-569, 2005
1722005
Trophic relationships and mercury biomagnification in Brazilian tropical coastal food webs
TL Bisi, G Lepoint, A de Freitas Azevedo, PR Dorneles, L Flach, K Das, ...
Ecological Indicators 18, 291-302, 2012
1592012
Maternal transfer of trace elements in leatherback turtles (Dermochelys coriacea) of French Guiana
E Guirlet, K Das, M Girondot
Aquatic Toxicology 88 (4), 267-276, 2008
1592008
Marine mammals from the southern North Sea: feeding ecology data from δ13C and δ15N measurements
K Das, G Lepoint, Y Leroy, JM Bouquegneau
Marine Ecology Progress Series 263, 287-298, 2003
1532003
Inter-species differences for polychlorinated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in marine top predators from the Southern North Sea: Part 1. Accumulation patterns in …
L Weijs, AC Dirtu, K Das, A Gheorghe, PJH Reijnders, H Neels, R Blust, ...
Environmental pollution 157 (2), 437-444, 2009
1462009
Marine mammals from northeast Atlantic: relationship between their trophic status as determined by δ13C and δ15N measurements and their trace metal concentrations
K Das, C Beans, L Holsbeek, G Mauger, SD Berrow, E Rogan, ...
Marine environmental research 56 (3), 349-365, 2003
1382003
Modelling the habitat suitability of cetaceans: example of the sperm whale in the northwestern Mediterranean Sea
E Praca, A Gannier, K Das, S Laran
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 56 (4), 648-657, 2009
1322009
Metallothioneins in marine mammals
K Das, V Debacker, JM Bouquegneau
Cellular and Molecular Biology 46 (2), 2000
1312000
Morphology of the filtration apparatus of three planktivorous fishes and relation with ingested anthropogenic particles
F Collard, B Gilbert, G Eppe, L Roos, P Compère, K Das, E Parmentier
Marine Pollution Bulletin 116 (1-2), 182-191, 2017
1302017
Tissue Distribution of Perfluorinated Chemicals in Harbor Seals (Phoca vitulina) from the Dutch Wadden Sea
KI Van de Vijver, P Hoff, K Das, S Brasseur, W Van Dongen, E Esmans, ...
Environmental science & technology 39 (18), 6978-6984, 2005
1292005
Anthropogenic and naturally-produced organobrominated compounds in marine mammals from Brazil
PR Dorneles, J Lailson-Brito, AC Dirtu, L Weijs, AF Azevedo, JPM Torres, ...
Environment International 36 (1), 60-67, 2010
1262010
Distribution of trace elements in organs of six species of cetaceans from the Ligurian Sea (Mediterranean), and the relationship with stable carbon and nitrogen ratios
R Capelli, K Das, R De Pellegrini, G Drava, G Lepoint, C Miglio, ...
Science of the Total Environment 390 (2-3), 569-578, 2008
1152008
Mercury immune toxicity in harbour seals: links to in vitro toxicity
K Das, U Siebert, A Gillet, A Dupont, C Di-Poï, S Fonfara, G Mazzucchelli, ...
Environmental Health 7, 1-17, 2008
1132008
Interfollicular fibrosis in the thyroid of the harbour porpoise: an endocrine disruption?
K Das, A Vossen, K Tolley, G Víkingsson, K Thron, G Müller, ...
Archives of Environmental Contamination and Toxicology 51, 720-729, 2006
1062006
Ecological and pathological factors related to trace metal concentrations in harbour porpoises Phocoena phocoena from the North Sea and adjacent areas
K Das, U Siebert, M Fontaine, T Jauniaux, L Holsbeek, JM Bouquegneau
Marine Ecology Progress Series 281, 283-295, 2004
1052004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20