Παρακολούθηση
Krzysztof J. Gorgolewski
Krzysztof J. Gorgolewski
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nipype: A Flexible, Lightweight and Extensible Neuroimaging Data Processing Framework in Python
K Gorgolewski, CD Burns, C Madison, D Clark, YO Halchenko, ...
Frontiers in neuroinformatics 5, 2011
12272011
fMRIPrep: a robust preprocessing pipeline for functional MRI
O Esteban, CJ Markiewicz, RW Blair, CA Moodie, AI Isik, A Erramuzpe, ...
Nature methods 16 (1), 111-116, 2019
11322019
Scanning the horizon: towards transparent and reproducible neuroimaging research
RA Poldrack, CI Baker, J Durnez, KJ Gorgolewski, PM Matthews, ...
Nature reviews neuroscience 18 (2), 115-126, 2017
9462017
The Brain Imaging Data Structure: a standard for organizing and describing outputs of neuroimaging experiments
KJ Gorgolewski, T Auer, VD Calhoun, RC Craddock, S Das, EP Duff, ...
Scientific Data 3, 2016
830*2016
The dynamics of functional brain networks: integrated network states during cognitive task performance
JM Shine, PG Bissett, PT Bell, O Koyejo, JH Balsters, KJ Gorgolewski, ...
Neuron 92 (2), 544-554, 2016
5302016
Variability in the analysis of a single neuroimaging dataset by many teams
R Botvinik-Nezer, F Holzmeister, CF Camerer, A Dreber, J Huber, ...
Nature 582 (7810), 84-88, 2020
5102020
NeuroVault.org: a web-based repository for collecting and sharing unthresholded statistical maps of the human brain
KJ Gorgolewski, G Varoquaux, G Rivera, Y Schwarz, SS Ghosh, ...
Frontiers in neuroinformatics 9, 8, 2015
4902015
MRIQC: Advancing the automatic prediction of image quality in MRI from unseen sites
O Esteban, D Birman, M Schaer, OO Koyejo, RA Poldrack, ...
PloS one 12 (9), e0184661, 2017
4092017
Making big data open: data sharing in neuroimaging
RA Poldrack, KJ Gorgolewski
Nature neuroscience 17 (11), 1510-1517, 2014
3762014
An open science resource for establishing reliability and reproducibility in functional connectomics
XN Zuo, JS Anderson, P Bellec, RM Birn, BB Biswal, J Blautzik, J Breitner, ...
Scientific data 1 (1), 1-13, 2014
3502014
Long-term neural and physiological phenotyping of a single human
RA Poldrack, TO Laumann, O Koyejo, B Gregory, A Hover, MY Chen, ...
Nature communications 6 (1), 1-15, 2015
3422015
Data sharing in neuroimaging research
JB Poline, JL Breeze, S Ghosh, K Gorgolewski, YO Halchenko, M Hanke, ...
Frontiers in neuroinformatics 6, 9, 2012
2742012
Medial and lateral networks in anterior prefrontal cortex support metacognitive ability for memory and perception
B Baird, J Smallwood, KJ Gorgolewski, DS Margulies
Journal of Neuroscience 33 (42), 16657-16665, 2013
2612013
A phenome-wide examination of neural and cognitive function
RA Poldrack, E Congdon, W Triplett, KJ Gorgolewski, KH Karlsgodt, ...
Scientific data 3 (1), 1-12, 2016
2032016
BIDS apps: Improving ease of use, accessibility, and reproducibility of neuroimaging data analysis methods
KJ Gorgolewski, F Alfaro-Almagro, T Auer, P Bellec, M Capotă, ...
PLoS computational biology 13 (3), e1005209, 2017
1912017
The human voice areas: Spatial organization and inter-individual variability in temporal and extra-temporal cortices
CR Pernet, P McAleer, M Latinus, KJ Gorgolewski, I Charest, ...
Neuroimage 119, 164-174, 2015
1882015
A correspondence between individual differences in the brain's intrinsic functional architecture and the content and form of self-generated thoughts
KJ Gorgolewski, D Lurie, S Urchs, JA Kipping, RC Craddock, MP Milham, ...
PloS one 9 (5), e97176, 2014
1702014
EEG-BIDS, an extension to the brain imaging data structure for electroencephalography
CR Pernet, S Appelhoff, KJ Gorgolewski, G Flandin, C Phillips, A Delorme, ...
Scientific data 6 (1), 1-5, 2019
1592019
Test–retest reliability of structural brain networks from diffusion MRI
CR Buchanan, CR Pernet, KJ Gorgolewski, AJ Storkey, ME Bastin
Neuroimage 86, 231-243, 2014
1412014
Estimation of dynamic functional connectivity using Multiplication of Temporal Derivatives
JM Shine, O Koyejo, PT Bell, KJ Gorgolewski, M Gilat, RA Poldrack
NeuroImage 122, 399-407, 2015
1342015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20