Παρακολούθηση
Daniel Huttenlocher
Daniel Huttenlocher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient graph-based image segmentation
PF Felzenszwalb, DP Huttenlocher
International journal of computer vision 59, 167-181, 2004
81342004
Comparing images using the Hausdorff distance
DP Huttenlocher, GA Klanderman, WJ Rucklidge
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 15 (9), 850-863, 1993
57951993
Pictorial structures for object recognition
PF Felzenszwalb, DP Huttenlocher
International journal of computer vision 61, 55-79, 2005
30042005
Group formation in large social networks: membership, growth, and evolution
L Backstrom, D Huttenlocher, J Kleinberg, X Lan
Proceedings of the 12th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2006
25322006
Efficient belief propagation for early vision
PF Felzenszwalb, DP Huttenlocher
International journal of computer vision 70, 41-54, 2006
23932006
Predicting positive and negative links in online social networks
J Leskovec, D Huttenlocher, J Kleinberg
Proceedings of the 19th international conference on World wide web, 641-650, 2010
18572010
Signed networks in social media
J Leskovec, D Huttenlocher, J Kleinberg
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2010
15752010
Object recognition by computer: the role of geometric constraints
WEL Grimson
Mit Press, 1991
11481991
Distance transforms of sampled functions
PF Felzenszwalb, DP Huttenlocher
Theory of computing 8 (1), 415-428, 2012
11282012
Mapping the world's photos
DJ Crandall, L Backstrom, D Huttenlocher, J Kleinberg
Proceedings of the 18th international conference on World wide web, 761-770, 2009
10862009
An efficiently computable metric for comparing polygonal shapes
EM Arkin, LP Chew, DP Huttenlocher, K Kedem, JSB Mitchell
Cornell University Operations Research and Industrial Engineering, 1989
10771989
Feedback effects between similarity and social influence in online communities
D Crandall, D Cosley, D Huttenlocher, J Kleinberg, S Suri
Proceedings of the 14th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2008
8662008
Recognizing solid objects by alignment with an image
DP Huttenlocher, S Ullman
International journal of computer vision 5 (2), 195-212, 1990
8611990
Engaging with massive online courses
A Anderson, D Huttenlocher, J Kleinberg, J Leskovec
Proceedings of the 23rd international conference on World wide web, 687-698, 2014
7542014
Object recognition using alignment
DP Huttenlocher, S Ullman
Proceedings of the DARPA Image Understanding Workshop, 370-380, 1987
6201987
Inferring social ties from geographic coincidences
DJ Crandall, L Backstrom, D Cosley, S Suri, D Huttenlocher, J Kleinberg
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (52), 22436-22441, 2010
5912010
Location recognition using prioritized feature matching
Y Li, N Snavely, DP Huttenlocher
Computer Vision–ECCV 2010: 11th European Conference on Computer Vision …, 2010
5432010
Automatic target recognition by matching oriented edge pixels
CF Olson, DP Huttenlocher
IEEE Transactions on image processing 6 (1), 103-113, 1997
5391997
Efficient matching of pictorial structures
PF Felzenszwalb, DP Huttenlocher
Proceedings IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. CVPR …, 2000
5382000
Steering user behavior with badges
A Anderson, D Huttenlocher, J Kleinberg, J Leskovec
Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web, 95-106, 2013
5302013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20