Παρακολούθηση
vlado porobic
vlado porobic
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uns.ac.rs
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Investigation of a non-isolated reduced redundant power processing DC/DC converter for high-power high step-up applications
CG Zogogianni, EC Tatakis, V Porobic
IEEE Transactions on Power Electronics 34 (6), 5229-5242, 2018
442018
PLL synchronization in grid-connected converters
E Adzic, V Porobic, B Dumnic, N Celanovic, V Katic
The 6th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET …, 2013
362013
Hardware-in-the-loop optimization of the 3-phase grid connected converter controller
E Adzic, S Grabic, M Vekic, V Porobic, NF Celanovic
IECON 2013-39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society …, 2013
172013
Educational framework for a motor drive control systems: Design and performance assessment
V Porobic, E Adzic, M Vekic, S Grabic, Z Ivanovic
Computer Applications in Engineering Education 25 (2), 264-276, 2017
122017
Atlas vetrova AP Vojvodine
V Katić, Z Popov, Z Čorba, B Dumnić, V Porobić, A Ruman, V Nenadov, ...
Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Pokrajinski …, 2008
102008
Detection of broken rotor bars in a cage induction machine using dc injection braking
DG Jerkan, D Reljić, I Todorović, I Isakov, V Porobić, D Dujić
IEEE Access 10, 49585-49598, 2022
52022
High speed shaft sensorless DFOC induction motor drive with field angle correction
VB Porobić, EM Adžić, DP Marčetić
52011
Explicit active power reference tracking algorithm for photovoltaic converter
M Vekić, V Porobić, S Grabić, E Adžić, C Zogogianni
2017 International Symposium on Power Electronics (Ee), 1-6, 2017
42017
Real-time power-reference tracking method for PV converters
C Zogogianni, L Reyes-Chamorro, M Paolone, V Porobić, E Adžić, ...
2017 IEEE Manchester PowerTech, 1-5, 2017
42017
HIL evaluation of control unit in grid-tied coverters
VB Porobić, EM Adžić, MR Rapaić
Thermal Science 20 (suppl. 2), 393-406, 2016
42016
Performance evaluation of field angle correction scheme for high speed sensorless im
VB Porobić, EM Adžić, DP Marcetić
2012 15th International Power Electronics and Motion Control Conference (EPE …, 2012
42012
Influence of rotor time constant error on IFOC control structure
J Timer, E Adžić, V Porobić, D Marčetić
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITY OF BANJA LUKA, 43, 2009
42009
„Hybrid wind-solar power source for remote farms in Vojvodina “
Z Čorba, V Katić, V Porobić
4th International Conference DEMSEE, 2009
42009
Data logging in the electrical drives
VB Porobic, DP Marcetic, VA Katic
MELECON 2008-The 14th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, 490-495, 2008
32008
Decentralized microgrid control" beyond droop"
M Vekić, I Isakov, M Rapaić, S Grabić, I Todorović, V Porobić
2022 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT …, 2022
22022
Unbalanced voltages mitigation using the maximized and flexible grid-connected inverter voltage support functionality
I Todorović, I Isakov, S Grabić, V Porobić
Electric Power Systems Research 192, 106926, 2021
22021
Advanced induction motor drive control with single current sensor
EM Adžić, VB Porobić, MS Adžić, ZR Ivanović
Thermal Science 20 (suppl. 2), 421-436, 2016
22016
HIL evaluation of current control in grid-tie converters
E Adzic, V Porobic, S Grabic, M Adzic, M Vekic
The 6th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET …, 2013
22013
Peer-to-Peer based Power Flow Control in microgrids with limited voltage harmonic distortion
S Grabić, M Vekić, M Rapaić, I Isakov, V Porobić
IEEE Access, 2023
12023
Integrated Framework for Development, Emulation, and Testing of High-Level Converter Control Functions for Distributed Generation Sources
V Porobić, I Todorović, I Isakov, K Kyslan, D Jerkan
IEEE Access 9, 145852-145865, 2021
12021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20