Παρακολούθηση
Chris Harrod
Chris Harrod
Universidad de Antofagasta, Instituto Ciencias Naturales Alexander von Humboldt
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα harrodlab.net - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A revised model for lipid‐normalizing δ13C values from aquatic organisms, with implications for isotope mixing models
M KILJUNEN, J GREY, T SINISALO, C HARROD, H IMMONEN, RI JONES
Journal of Applied Ecology 43 (6), 1213-1222, 2006
4282006
Implications of climate change for the fishes of the British Isles
CT Graham, C Harrod
Journal of Fish Biology 74 (6), 1143-1205, 2009
2832009
Ecological impacts of an invasive predator explained and predicted by comparative functional responses
JTA Dick, K Gallagher, S Avlijas, HC Clarke, SE Lewis, S Leung, ...
Biological Invasions 15 (4), 837-846, 2013
1782013
Human effects on ecological connectivity in aquatic ecosystems: Integrating scientific approaches to support management and mitigation
DA Crook, WH Lowe, FW Allendorf, T Erős, DS Finn, BM Gillanders, ...
Science of the total environment 534, 52-64, 2015
1562015
Trophic interactions and consequent impacts of the invasive fish Pseudorasbora parva in a native aquatic foodweb: a field investigation in the UK
JR Britton, GD Davies, C Harrod
Biological Invasions 12 (6), 1533-1542, 2010
1542010
tRophicPosition, an r package for the Bayesian estimation of trophic position from consumer stable isotope ratios
C Quezada‐Romegialli, AL Jackson, B Hayden, KK Kahilainen, C Lopes, ...
Methods in Ecology and Evolution 9 (6), 1592-1599, 2018
1512018
Rapid sympatric ecological differentiation of crater lake cichlid fishes within historic times
K Elmer, T Lehtonen, A Kautt, C Harrod, A Meyer
BMC biology 8 (1), 60, 2010
1442010
Parasite diversity, patterns of MHC II variation and olfactory based mate choice in diverging three-spined stickleback ecotypes
C Eizaguirre, TL Lenz, RD Sommerfeld, C Harrod, M Kalbe, M Milinski
Evolutionary Ecology 25 (3), 605-622, 2011
1432011
Phenotype‐environment correlations in a putative whitefish adaptive radiation
C Harrod, J Mallela, KK Kahilainen
Journal of Animal Ecology 79 (5), 1057-1068, 2010
1402010
Habitat-specific adaptation of immune responses of stickleback (Gasterosteus aculeatus) lake and river ecotypes
JP Scharsack, M Kalbe, C Harrod, G Rauch
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 274 (1617), 1523, 2007
1192007
Stable isotope analyses provide new insights into ecological plasticity in a mixohaline population of European eel
C Harrod, J Grey, TK McCarthy, M Morrissey
Oecologia 144 (4), 673-683, 2005
1192005
Recruitment collapse and population structure of the European eel shaped by local ocean current dynamics
M Baltazar-Soares, A Biastoch, C Harrod, R Hanel, L Marohn, E Prigge, ...
Current Biology 24 (1), 104-108, 2014
1032014
Parsing parallel evolution: ecological divergence and differential gene expression in the adaptive radiations of thick‐lipped M idas cichlid fishes from N icaragua
T Manousaki, PM Hull, H Kusche, G Machado‐Schiaffino, P Franchini, ...
Molecular ecology 22 (3), 650-669, 2013
912013
Parallel and nonparallel ecological, morphological and genetic divergence in lakestream stickleback from a single catchment
M Ravinet, PA Prodöhl, C Harrod
Journal of Evolutionary Biology 26 (1), 186-204, 2013
882013
Tracing early stages of species differentiation: ecological, morphological and genetic divergence of Galápagos sea lion populations
J Wolf, C Harrod, S Brunner, S Salazar, F Trillmich, D Tautz
BMC evolutionary biology 8 (1), 150, 2008
882008
Ecological and societal benefits of jellyfish
TK Doyle, GC Hays, C Harrod, JDR Houghton
Jellyfish blooms, 105-127, 2014
872014
Accounting for the effects of lipids in stable isotope (δ13C and δ15N values) analysis of skin and blubber of balaenopterid whales
C Ryan, B McHugh, CN Trueman, C Harrod, SD Berrow, I O'Connor
Rapid Communications in Mass Spectrometry 26 (23), 2745-2754, 2012
842012
Lipid extraction has little effect on the δ15N of aquatic consumers
T Ingram, B Matthews, C Harrod, T Stephens, J Grey, R Markel, ...
Limnol. Oceanogr.: Methods 5, 338-343, 2007
722007
Lake size and fish diversity determine resource use and trophic position of a top predator in high‐latitude lakes
AP Eloranta, KK Kahilainen, PA Amundsen, R Knudsen, C Harrod, ...
Ecology and Evolution 5 (8), 1664-1675, 2015
702015
A meta‐analysis of latitudinal variations in life‐history traits of roach, Rutilus rutilus, over its geographical range: linear or non‐linear relationships?
J Lappalainen, AS Tarkan, C Harrod
Freshwater Biology 53 (8), 1491-1501, 2008
702008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20