Παρακολούθηση
Kejie Lu
Kejie Lu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upr.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on platoon-based vehicular cyber-physical systems
D Jia, K Lu, J Wang, X Zhang, X Shen
IEEE communications surveys & tutorials 18 (1), 263-284, 2015
6032015
Call admission control optimization in WiMAX networks
B Rong, Y Qian, K Lu, HH Chen, M Guizani
IEEE Transactions on Vehicular Technology 57 (4), 2509-2522, 2008
2342008
Coherent and incoherent crosstalk in WDM optical networks
Y Shen, K Lu, W Gu
Journal of lightwave technology 17 (5), 759, 1999
2071999
An intelligent SDN framework for 5G heterogeneous networks
S Sun, L Gong, B Rong, K Lu
IEEE Communications Magazine 53 (11), 142-147, 2015
2012015
A framework for a distributed key management scheme in heterogeneous wireless sensor networks
K Lu, Y Qian, M Guizani, HH Chen
IEEE transactions on wireless communications 7 (2), 639-647, 2008
1852008
Integrated downlink resource management for multiservice WiMAX networks
B Rong, Y Qian, K Lu
IEEE transactions on mobile computing 6 (6), 621-632, 2007
1582007
Analysis of blocking probability for distributed lightpath establishment in WDM optical networks
K Lu, G Xiao, I Chlamtac
IEEE/ACM Transactions on networking 13 (1), 187-197, 2005
1562005
Closed-form designs of complex orthogonal space-time block codes of rates (k+ 1)/(2k) for 2k-1 or 2k transmit antennas
K Lu, S Fu, XG Xia
IEEE Transactions on Information Theory 51 (12), 4340-4347, 2005
1442005
Performance analysis of IEEE 802.11 DCF in imperfect channels
Y Zheng, K Lu, D Wu, Y Fang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 55 (5), 1648-1656, 2006
1352006
Robust and efficient detection of DDoS attacks for large-scale internet
K Lu, D Wu, J Fan, S Todorovic, A Nucci
Computer Networks 51 (18), 5036-5056, 2007
1282007
Cloud-assisted safety message dissemination in VANET–cellular heterogeneous wireless network
B Liu, D Jia, J Wang, K Lu, L Wu
ieee systems journal 11 (1), 128-139, 2015
1242015
A secure VANET MAC protocol for DSRC applications
Y Qian, K Lu, N Moayeri
IEEE GLOBECOM 2008-2008 IEEE Global Telecommunications Conference, 1-5, 2008
1132008
Performance analysis of wireless sensor networks with mobile sinks
W Liu, K Lu, J Wang, G Xing, L Huang
IEEE transactions on vehicular technology 61 (6), 2777-2788, 2012
1072012
Magic: A distributed max-gain in-network caching strategy in information-centric networks
J Ren, W Qi, C Westphal, J Wang, K Lu, S Liu, S Wang
2014 IEEE conference on computer communications workshops (INFOCOM WKSHPS …, 2014
1022014
A secure and service-oriented network control framework for WiMAX networks
K Lu, Y Qian, H Chen
IEEE Communications Magazine 45 (5), 124, 2007
1002007
Shared fiber delay line buffers in asynchronous optical packet switches
T Zhang, K Lu, JR Jue
IEEE journal on Selected Areas in Communications 24 (4), 118-127, 2006
1002006
A disturbance-adaptive design for VANET-enabled vehicle platoon
D Jia, K Lu, J Wang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 63 (2), 527-539, 2014
892014
WiMAX networks: from access to service platform
K Lu, Y Qian, HH Chen, S Fu
IEEE network 22 (3), 38-45, 2008
822008
On capacity of random wireless networks with physical-layer network coding
K Lu, S Fu, Y Qian, HH Chen
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 27 (5), 763-772, 2009
752009
Intermediate-node initiated reservation (IIR): a new signaling scheme for wavelength-routed networks
K Lu, JP Jue, G Xiao, I Chlamtac, T Ozugur
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 21 (8), 1285-1294, 2003
722003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20