Παρακολούθηση
Benjamin Holland
Benjamin Holland
Apogee Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα apogee-research.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Statically-informed dynamic analysis tools to detect algorithmic complexity vulnerabilities
B Holland, GR Santhanam, P Awadhutkar, S Kothari
2016 IEEE 16th International Working Conference on Source Code Analysis and …, 2016
242016
Security toolbox for detecting novel and sophisticated android malware
B Holland, T Deering, S Kothari, J Mathews, N Ranade
2015 IEEE/ACM 37th IEEE International Conference on Software Engineering 2 …, 2015
232015
Interactive visualization toolbox to detect sophisticated android malware
GR Santhanam, B Holland, S Kothari, J Mathews
2017 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), 1-8, 2017
172017
Enabling Open Source Intelligence (OSINT) in private social networks
BR Holland
Iowa State University, 2012
142012
A “human-in-the-loop” approach for resolving complex software anomalies
S Kothari, A Deepak, A Tamrawi, B Holland, S Krishnan
2014 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC …, 2014
132014
Human-on-the-Loop Automation for Detecting Software Side-Channel Vulnerabilities
GR Santhanam, B Holland, S Kothari, N Ranade
International Conference on Information Systems Security, 209-230, 2017
122017
COMB: computing relevant program behaviors
B Holland, P Awadhutkar, S Kothari, A Tamrawi, J Mathews
Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering …, 2018
92018
Intelligence amplifying loop characterizations for detecting algorithmic complexity vulnerabilities
P Awadhutkar, GR Santhanam, B Holland, S Kothari
2017 24th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC), 249-258, 2017
92017
DISCOVER: detecting algorithmic complexity vulnerabilities
P Awadhutkar, GR Santhanam, B Holland, S Kothari
Proceedings of the 2019 27th ACM Joint Meeting on European Software …, 2019
42019
Catastrophic Cyber-Physical Malware
S Kothari, GR Santhanam, P Awadhutkar, B Holland, J Mathews, ...
Versatile Cybersecurity, 201-255, 2018
42018
Transferring State-of-the-art Immutability Analyses: Experimentation Toolbox and Accuracy Benchmark
B Holland, GR Santhanam, S Kothari
2017 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and …, 2017
42017
Mockingbird: a framework for enabling targeted dynamic analysis of Java programs
D Lockwood, B Holland, S Kothari
2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering …, 2019
22019
Computing Homomorphic Program Invariants
BR Holland
Iowa State University, 2018
22018
DynaDoc: Automated On-demand Context-Specific Documentation
A Tamrawi, S Ram, P Awadhutkar, B Holland, GR Santhanam, S Kothari
2018 IEEE Third International Workshop on Dynamic Software Documentation …, 2018
12018
Open Source Intelligence and Social Media
B Holland, Y Guan, D Jacobson
Revealing Privacy in Online Social Networks An exercise in revealing private friends
B Holland, Y Guan
Using Homebrewed Long-range 802.11 Antennas as a Proxy for Malicious Activity
B Holland
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17