Παρακολούθηση
Christos Tsirigotis
Christos Tsirigotis
PhD Student at Université de Montréal and Mila - Quebec AI Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umontreal.ca
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Walk with SGD: How SGD Explores Regions of Deep Network Loss?
C Xing, D Arpit, C Tsirigotis, Y Bengio
83*2019
Convex potential flows: Universal probability distributions with optimal transport and convex optimization
CW Huang, RTQ Chen, C Tsirigotis, A Courville
arXiv preprint arXiv:2012.05942, 2020
572020
Oríon-asynchronous distributed hyperparameter optimization
X Bouthillier, C Tsirigotis, F Corneau-Tremblay, P Delaunay, ...
October, 2019
92019
Oríon: Experiment version control for efficient hyperparameter optimization
C Tsirigotis, X Bouthillier, F Corneau-Tremblay, P Henderson, R Askari, ...
42018
Simplicial embeddings in self-supervised learning and downstream classification
S Lavoie, C Tsirigotis, M Schwarzer, A Vani, M Noukhovitch, K Kawaguchi, ...
arXiv preprint arXiv:2204.00616, 2022
32022
A general framework for proving the equivariant strong lottery ticket hypothesis
D Ferbach, C Tsirigotis, G Gidel
arXiv preprint arXiv:2206.04270, 2022
12022
Objectives Towards Stable Adversarial Training Without Gradient Penalties
C Tsirigotis, RD Hjelm, A Courville, PA Mitkas
Smooth Games Optimization and Machine Learning Workshop, NeurIPS, 2019
12019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7