Παρακολούθηση
Ioanna Deligkiozi
Ioanna Deligkiozi
Creative Nano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα creativenano.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evolution of structural, mechanical and tribological properties of Ni–P/MWCNT coatings as a function of annealing temperature
Q Wang, M Callisti, A Miranda, B McKay, I Deligkiozi, TK Milickovic, ...
Surface and Coatings Technology 302, 195-201, 2016
292016
Effect of annealing temperature on microstructure, mechanical and tribological properties of nano-SiC reinforced Ni-P coatings
Q Wang, M Callisti, J Greer, B McKay, TK Milickovic, ...
Wear 356, 86-93, 2016
292016
Synthesis and characterization of new azobenzene-containing bis pentacyanoferrate (II) stoppered push–pull [2] rotaxanes, with α-and β-cyclodextrin. Towards highly medium …
I Deligkiozi, E Voyiatzis, A Tsolomitis, R Papadakis
Dyes and Pigments 113, 709-722, 2015
272015
Spectroscopic investigation of the solvatochromic behavior of a new synthesized non symmetric viologen dye: Study of the solvent–solute interactions
R Papadakis, I Deligkiozi, A Tsolomitis
Analytical and bioanalytical chemistry 397, 2253-2259, 2010
262010
Effect of micro-and nano-lignin on the thermal, mechanical, and antioxidant properties of biobased PLA–lignin composite films
SP Makri, E Xanthopoulou, PA Klonos, A Grigoropoulos, A Kyritsis, ...
Polymers 14 (23), 5274, 2022
202022
Synthesis and characterization of a group of new medium responsive non-symmetric viologens. Chromotropism and structural effects
R Papadakis, I Deligkiozi, A Tsolomitis
Dyes and Pigments 95 (3), 478-484, 2012
192012
Poly (vinyl pyridine) and its quaternized derivatives: understanding their solvation and solid state properties
K Mavronasou, A Zamboulis, P Klonos, A Kyritsis, DN Bikiaris, ...
Polymers 14 (4), 804, 2022
172022
Synthesis, characterisation and photoswitchability of a new [2] rotaxane of α-cyclodextrin with a diazobenzene containing π-conjugated molecular dumbbell
I Deligkiozi, R Papadakis, A Tsolomitis
Supramolecular Chemistry 24 (5), 333-343, 2012
162012
Supramolecular complexes involving non-symmetric viologen cations and hexacyanoferrate (II) anions. A spectroscopic, crystallographic and computational study
R Papadakis, I Deligkiozi, M Giorgi, B Faure, A Tsolomitis
RSC advances 6 (1), 575-585, 2016
142016
Photoconductive properties of a π-conjugated α-cyclodextrin containing [2] rotaxane and its corresponding molecular dumbbell
I Deligkiozi, R Papadakis, A Tsolomitis
Physical Chemistry Chemical Physics 15 (10), 3497-3503, 2013
142013
Study of the preferential solvation effects in binary solvent mixtures with the use of intensely solvatochromic azobenzene involving [2] rotaxane solutes
R Papadakis, I Deligkiozi, KE Nowak
Journal of Molecular Liquids 274, 715-723, 2019
112019
Visible-light active sulfur-doped Titania nanoparticles immobilized on a silica matrix: synthesis, characterization and photocatalytic degradation of pollutants
T Kalampaliki, SP Makri, E Papadaki, A Grigoropoulos, ...
Nanomaterials 11 (10), 2543, 2021
62021
Poly (lactic acid) composites with lignin and nanolignin synthesized by in situ reactive processing
SP Makri, E Xanthopoulou, MA Valera, A Mangas, G Marra, V Ruiz, ...
Polymers 15 (10), 2386, 2023
52023
Solvent effects in supramolecular systems
R Papadakis, I Deligkiozi
Solvents, Ionic Liquids and Solvent Effects, 2019
42019
Effect of organic additives in the structure and functional properties of Ni-P composite coatings reinforced by nano-SiC and MWCNT
A Zoikis-Karathanasis, T Milickovic-Kosanovic, I Deligkiozi
10th Pan-Hellenic Scientific Congress of Chemical Engineering, Patra, 8-12, 2015
42015
Influence of annealing process on N-doped TiO2 nanocrystalline powders prepared by sol-gel method
DS Tsoukleris, C Fratti, EA Plavatou, I Deligkiozi, K Hrissagis
Sχολή Χηµικών Μηχaνικών, ΕΜΠ, 2013
42013
Photoconductive Interlocked Molecules and Macromolecules
R Papadakis, I Deligkiozi, H Li
Advances in Photodetectors-Research and Applications, 2018
32018
Pulse Electrolysis for the Production of Hard Ni/TiO2-ZrO2 Composite Coatings
C Kollia, I Deligkiozi, MM Dardavila
Defect and Diffusion Forum 297, 930-935, 2010
32010
Probing Solvation Effects in Binary Solvent Mixtures with the Use of Solvatochromic Dyes
I Deligkiozi, R Papadakis
Dyes and Pigments-Novel Applications and Waste Treatment, 2021
12021
Navigating the mycelium patent maze: A holistic approach to patent mapping in production technologies
C Onorato, F Madeu, M Tsakalova, I Deligkiozi, AZ Karathanasis
World Patent Information 76, 102265, 2024
2024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20