Παρακολούθηση
Andrew M. Sutton
Andrew M. Sutton
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umn.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Escaping local optima using crossover with emergent diversity
DC Dang, T Friedrich, T Kötzing, MS Krejca, PK Lehre, PS Oliveto, ...
IEEE Transactions on Evolutionary Computation 22 (3), 484-497, 2017
1352017
The Compact Genetic Algorithm is Efficient Under Extreme Gaussian Noise
T Friedrich, T Kötzing, MS Krejca, AM Sutton
IEEE Transactions on Evolutionary Computation 21 (3), 477-490, 2017
1052017
Genetic Algorithms—A Survey of Models and Methods
D Whitley, AM Sutton
Handbook of Natural Computing, 637-671, 2012
962012
Differential Evolution and Non-separability: Using selective pressure to focus search
AM Sutton, M Lunacek, LD Whitley
Proceedings of the 9th annual conference on Genetic and evolutionary …, 2007
962007
Escaping local optima with diversity mechanisms and crossover
DC Dang, T Friedrich, T Kötzing, MS Krejca, PK Lehre, PS Oliveto, ...
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference 2016, 645-652, 2016
732016
Understanding elementary landscapes
D Whitley, AM Sutton, AE Howe
Proceedings of the 10th annual conference on Genetic and evolutionary …, 2008
582008
PSO and multi-funnel landscapes: how cooperation might limit exploration
AM Sutton, D Whitley, M Lunacek, A Howe
Proceedings of the 8th annual conference on Genetic and evolutionary …, 2006
572006
The impact of global structure on search
M Lunacek, D Whitley, A Sutton
Parallel Problem Solving from Nature–PPSN X, 498-507, 2008
562008
Stochastic-based robust dynamic resource allocation for independent tasks in a heterogeneous computing system
MA Salehi, J Smith, AA Maciejewski, HJ Siegel, EKP Chong, J Apodaca, ...
Journal of Parallel and Distributed Computing 97, 96-111, 2016
522016
Fitness probability distribution of bit-flip mutation
F Chicano, AM Sutton, LD Whitley, E Alba
Evolutionary computation 23 (2), 217-248, 2015
512015
A polynomial time computation of the exact correlation structure of k-satisfiability landscapes
AM Sutton, LD Whitley, AE Howe
Proceedings of the 11th Annual conference on Genetic and evolutionary …, 2009
502009
Efficient identification of improving moves in a ball for pseudo-boolean problems
F Chicano, D Whitley, AM Sutton
Proceedings of the 2014 Annual Conference on Genetic and Evolutionary …, 2014
492014
A parameterized runtime analysis of evolutionary algorithms for the Euclidean traveling salesperson problem
AM Sutton, F Neumann
Arxiv preprint arXiv:1207.0578, 2012
462012
On the runtime dynamics of the compact genetic algorithm on jump functions
V Hasenöhrl, AM Sutton
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, 967-974, 2018
422018
Robustness of ant colony optimization to noise
T Friedrich, T Kötzing, MS Krejca, AM Sutton
Evolutionary computation 24 (2), 237-254, 2016
402016
Optimization of Chance-Constrained Submodular Functions.
B Doerr, C Doerr, A Neumann, F Neumann, AM Sutton
AAAI, 1460-1467, 2020
352020
Toward a unifying framework for evolutionary processes
T Paixão, G Badkobeh, N Barton, D Çörüş, DC Dang, T Friedrich, ...
Journal of theoretical biology 383, 28-43, 2015
322015
The Benefit of Recombination in Noisy Evolutionary Search
AM Sutton
Algorithms and Computation: 26th International Symposium, ISAAC 2015, Nagoya …, 2015
31*2015
Parameterized runtime analyses of evolutionary algorithms for the planar Euclidean traveling salesperson problem
A Sutton, F Neumann, S Nallaperuma
Evolutionary computation 22 (4), 595-628, 2014
312014
Computing the moments of k-bounded pseudo-Boolean functions over Hamming spheres of arbitrary radius in polynomial time
AM Sutton, LD Whitley, AE Howe
Theoretical Computer Science 425, 58-74, 2012
312012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20