Παρακολούθηση
Hesam Samimi
Hesam Samimi
Programming Languages Researcher, Viewpoints Research Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ucla.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automated repair of HTML generation errors in PHP applications using string constraint solving
H Samimi, M Schäfer, S Artzi, T Millstein, F Tip, L Hendren
2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE), 277-287, 2012
1482012
Falling back on executable specifications
H Samimi, ED Aung, T Millstein
ECOOP 2010–Object-Oriented Programming: 24th European Conference, Maribor …, 2010
652010
Declarative mocking
H Samimi, R Hicks, A Fogel, T Millstein
Proceedings of the 2013 International Symposium on Software Testing and …, 2013
222013
Steps toward the reinvention of programming
A Kay, D Ingalls, Y Ohshima, I Piumarta, A Raab
Distinguished Lecture Series.–2008, 2006
182006
Call by meaning
H Samimi, C Deaton, Y Ohshima, A Warth, T Millstein
Proceedings of the 2014 ACM International Symposium on New Ideas, New …, 2014
72014
Constraints as a design pattern
H Samimi, A Warth, M Eslamimehr, A Borning
2015 ACM International Symposium on New Ideas, New Paradigms, and …, 2015
42015
Specification-based sketching with Sketch
H Samimi, K Rajan
Proceedings of the 13th Workshop on Formal Techniques for Java-Like Programs …, 2011
32011
Timing Analysis of Event-Driven Programs with Directed Testing
M Eslamimehr, H Samimi
15th International Workshop on Worst-Case Execution Time Analysis (WCET 2015), 2015
12015
Programming as planning
H Samimi
12009
Register allocation via puzzle solving via planning
H Samimi
Technical Report, Viewpoints Research Institute, 2009
12009
Automatic Grammar Disambiguation and Synthesis Using Program Sketching
H Samimi
2014
From Validation to Automated Repair & Beyond with Constraint Solving
H Samimi
University of California, Los Angeles, 2013
2013
Cooperating Languages-Core Language
H Samimi
Constraints 10, 0, 2012
2012
STEPS Toward The Reinvention of Programming, 2009 Progress Report Submitted to the National Science Foundation (NSF) October 2009
A Kay, I Piumarta, K Rose, D Ingalls, D Amelang, T Kaehler, Y Ohshima, ...
2008
STEPS Toward the Reinvention of Programming, 2012 Final Report Submitted to the National Science Foundation (NSF) October 2012
T Kaehler, B Freudenberg, A Lunzer, A Kay, I Piumarta, T Yamamiya, ...
Communication Models in Glendale: Benchmarks
H Samimi, Y Ohshima, T Millstein, A Borning
Glendale Project: Benchmarks
H Samimi, Y Ohshima, T Millstein, A Borning
Jumble of Heuristic Notions
H Samimi
A Distributed Text Field in Bloom
H Samimi
The Case for Executable Specifications
H Samimi
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20