Παρακολούθηση
Chrysovalantou Ziogou
Chrysovalantou Ziogou
Center for Research and Technology Hellas (CERTH), Chemical Process and Energy Resources Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cperi.certh.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modeling, simulation and experimental validation of a PEM fuel cell system
C Ziogou, S Voutetakis, S Papadopoulou, MC Georgiadis
Computers & Chemical Engineering 35 (9), 1886-1900, 2011
1112011
Modeling, simulation and experimental validation of a PEM fuel cell system
C Ziogou, S Voutetakis, S Papadopoulou, MC Georgiadis
Computers & Chemical Engineering 35 (9), 1886-1900, 2011
1112011
On-line nonlinear model predictive control of a PEM fuel cell system
C Ziogou, S Papadopoulou, MC Georgiadis, S Voutetakis
Journal of Process Control 23 (4), 483-492, 2013
982013
Optimal production of renewable hydrogen based on an efficient energy management strategy
C Ziogou, D Ipsakis, P Seferlis, S Bezergianni, S Papadopoulou, ...
Energy 55, 58-67, 2013
942013
Automation infrastructure and operation control strategy in a stand-alone power system based on renewable energy sources
C Ziogou, D Ipsakis, C Elmasides, F Stergiopoulos, S Papadopoulou, ...
Journal of Power Sources 196 (22), 9488-9499, 2011
912011
Energy management strategies based on hybrid automata for islanded microgrids with renewable sources, batteries and hydrogen
A Kafetzis, C Ziogou, KD Panopoulos, S Papadopoulou, P Seferlis, ...
Renewable and Sustainable Energy Reviews 134, 110118, 2020
802020
Model predictive control (MPC) strategies for PEM fuel cell systems–A comparative experimental demonstration
C Ziogou, S Voutetakis, MC Georgiadis, S Papadopoulou
Chemical Engineering Research and Design 131, 656-670, 2018
642018
Performance investigation of a hybrid renewable power generation and storage system using systemic power management models
D Giaouris, AI Papadopoulos, C Ziogou, D Ipsakis, S Voutetakis, ...
Energy 61, 621-635, 2013
642013
A systems approach for management of microgrids considering multiple energy carriers, stochastic loads, forecasting and demand side response
D Giaouris, AI Papadopoulos, C Patsios, S Walker, C Ziogou, P Taylor, ...
Applied energy 226, 546-559, 2018
612018
A novel social gamified collaboration platform enriched with shop-floor data and feedback for the improvement of the productivity, safety and engagement in factories
E Lithoxoidou, S Doumpoulakis, A Tsakiris, C Ziogou, S Krinidis, ...
Computers & Industrial Engineering 139, 105691, 2020
502020
Robust constrained stabilization of boost DC–DC converters through bifurcation analysis
C Yfoulis, D Giaouris, F Stergiopoulos, C Ziogou, S Voutetakis, ...
Control Engineering Practice 35, 67-82, 2015
352015
Infrastructure, automation and model-based operation strategy in a stand-alone hydrolytic solar-hydrogen production unit
C Ziogou, D Ipsakis, F Stergiopoulos, S Papadopoulou, S Bezergianni, ...
international journal of hydrogen energy 37 (21), 16591-16603, 2012
252012
Nonlinear stability analysis and a new design methodology for a PEM fuel cell fed DC–DC boost converter
D Giaouris, F Stergiopoulos, C Ziogou, D Ipsakis, S Banerjee, B Zahawi, ...
international journal of hydrogen energy 37 (23), 18205-18215, 2012
242012
Human resource optimisation through semantically enriched data
D Arena, AC Tsolakis, S Zikos, S Krinidis, C Ziogou, D Ioannidis, ...
International Journal of Production Research 56 (8), 2855-2877, 2018
202018
Enhancement of hybrid renewable energy systems control with neural networks applied to weather forecasting: the case of Olvio
P Chatziagorakis, C Ziogou, C Elmasides, GC Sirakoulis, I Karafyllidis, ...
Neural Computing and Applications, 1-26, 2016
202016
Empowering the Performance of Advanced NMPC by Multiparametric Programming An Application to a PEM Fuel Cell System
C Ziogou, EN Pistikopoulos, MC Georgiadis, S Voutetakis, ...
Industrial & Engineering Chemistry Research 52 (13), 4863-4873, 2013
202013
State-feedback control of an interleaved DC-DC boost converter
G Gkizas, C Amanatidis, C Yfoulis, F Stergiopoulos, D Giaouris, C Ziogou, ...
2016 24th mediterranean conference on control and automation (MED), 931-936, 2016
192016
Fault detection and diagnosis for non-linear processes empowered by dynamic neural networks
G Gravanis, I Dragogias, K Papakiriakos, C Ziogou, K Diamantaras
Computers & Chemical Engineering 156, 107531, 2022
172022
Digital state-feedback control of an interleaved DC–DC boost converter with bifurcation analysis
G Gkizas, C Yfoulis, C Amanatidis, F Stergiopoulos, D Giaouris, C Ziogou, ...
Control Engineering Practice 73, 100-111, 2018
172018
Robust malfunction diagnosis in process industry time series
T Vafeiadis, S Krinidis, C Ziogou, D Ioannidis, S Voutetakis, D Tzovaras
2016 IEEE 14th International Conference on Industrial Informatics (INDIN …, 2016
172016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20