Παρακολούθηση
Lisa Anne M Hendricks
Lisa Anne M Hendricks
DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Long-term recurrent convolutional networks for visual recognition and description
J Donahue, LA Hendricks, S Guadarrama, M Rohrbach, S Venugopalan, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
69362015
Generating Visual Explanations
LA Hendricks, Z Akata, M Rohrbach, J Donahue, B Schiele, T Darrell
The 14th European Conference on Computer Vision (ECCV 2016), 2016
6402016
Localizing moments in video with natural language
LA Hendricks, O Wang, E Shechtman, J Sivic, T Darrell, B Russell
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 5803-5812, 2017
6382017
Multimodal explanations: Justifying decisions and pointing to the evidence
DH Park, LA Hendricks, Z Akata, A Rohrbach, B Schiele, T Darrell, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
459*2018
Scaling language models: Methods, analysis & insights from training gopher
JW Rae, S Borgeaud, T Cai, K Millican, J Hoffmann, F Song, J Aslanides, ...
arXiv preprint arXiv:2112.11446, 2021
3512021
Women also Snowboard: Overcoming Bias in Captioning Models
LA Hendricks, K Burns, K Saenko, T Darrell, A Rohrbach
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 771-787, 2018
3482018
Deep Compositional Captioning: Describing Novel Object Categories without Paired Training Data
LA Hendricks, S Venugopalan, M Rohrbach, R Mooney, K Saenko, ...
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016
3112016
Training compute-optimal large language models
J Hoffmann, S Borgeaud, A Mensch, E Buchatskaya, T Cai, E Rutherford, ...
arXiv preprint arXiv:2203.15556, 2022
2792022
Deep learning for tactile understanding from visual and haptic data
Y Gao, LA Hendricks, KJ Kuchenbecker, T Darrell
2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 536-543, 2016
2592016
Speaking the same language: Matching machine to human captions by adversarial training
R Shetty, M Rohrbach, LA Hendricks, M Fritz, B Schiele
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 4135-4144, 2017
2502017
Captioning images with diverse objects
S Venugopalan, LA Hendricks, M Rohrbach, R Mooney, T Darrell, ...
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
2002017
Grounding visual explanations
LA Hendricks, R Hu, T Darrell, Z Akata
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 264-279, 2018
1962018
Ethical and social risks of harm from language models
L Weidinger, J Mellor, M Rauh, C Griffin, J Uesato, PS Huang, M Cheng, ...
arXiv preprint arXiv:2112.04359, 2021
1942021
Object hallucination in image captioning
A Rohrbach, LA Hendricks, K Burns, T Darrell, K Saenko
arXiv preprint arXiv:1809.02156, 2018
1842018
Improving lstm-based video description with linguistic knowledge mined from text
S Venugopalan, LA Hendricks, R Mooney, K Saenko
arXiv preprint arXiv:1604.01729, 2016
1572016
Multimodal video description
V Ramanishka, A Das, DH Park, S Venugopalan, LA Hendricks, ...
Proceedings of the 24th ACM international conference on Multimedia, 1092-1096, 2016
1362016
Localizing Moments in Video with Temporal Language
LA Hendricks, O Wang, E Shechtman, J Sivic, T Darrell, B Russell
Empirical Methods on Natural Language Processing (EMNLP), 2018
1172018
Generating counterfactual explanations with natural language
LA Hendricks, R Hu, T Darrell, Z Akata
arXiv preprint arXiv:1806.09809, 2018
862018
Taxonomy of risks posed by language models
L Weidinger, J Uesato, M Rauh, C Griffin, PS Huang, J Mellor, A Glaese, ...
2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, 214-229, 2022
822022
Decoupling the role of data, attention, and losses in multimodal transformers
LA Hendricks, J Mellor, R Schneider, JB Alayrac, A Nematzadeh
Transactions of the Association for Computational Linguistics 9, 570-585, 2021
692021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20