Παρακολούθηση
Sanna Salanterä
Sanna Salanterä
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utu.fi
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Explaining young registered Finnish nurses’ intention to leave the profession: a questionnaire survey
M Flinkman, M Laine, H Leino-Kilpi, HM Hasselhorn, S Salanterä
International journal of nursing studies 45 (5), 727-739, 2008
3852008
Nurses’ intention to leave the profession: integrative review
M Flinkman, H Leino‐Kilpi, S Salanterä
Journal of advanced nursing 66 (7), 1422-1434, 2010
3842010
Preoperative education for orthopaedic patients: systematic review
K Johansson, L Nuutila, H Virtanen, J Katajisto, S Salanterä
Journal of advanced nursing 50 (2), 212-223, 2005
3212005
Hoitotiede, 2. painos
K Eriksson, P Åstedt-Kurki, A Isola, H Kyngäs, H Leino-Kilpi, UÅ Lindström, ...
2952008
Overview of the ShARe/CLEF eHealth evaluation lab 2013
H Suominen, S Salanterä, S Velupillai, WW Chapman, G Savova, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2013
2712013
‘Facilitated tucking by parents’ in pain management of preterm infants—a randomized crossover trial
A Axelin, S Salanterä, L Lehtonen
Early human development 82 (4), 241-247, 2006
2292006
Internet-based peer support for parents: A systematic integrative review
H Niela-Vilén, A Axelin, S Salanterä, HL Melender
International journal of nursing studies 51 (11), 1524-1537, 2014
2152014
Kivun hoitotyö
S Salanterä, N Hagelberg, M Kauppila, M Närhi
Helsinki: Wsoy, 2006
2062006
Early career experiences and perceptions–a qualitative exploration of the turnover of young registered nurses and intention to leave the nursing profession in F inland
M Flinkman, S Salanterä
Journal of nursing management 23 (8), 1050-1057, 2015
1972015
Think-aloud technique and protocol analysis in clinical decision-making research
H Lundgrén-Laine, S Salanterä
Qualitative health research 20 (4), 565-575, 2010
1962010
Young registered nurses' intention to leave the profession and professional turnover in early career: a qualitative case study
M Flinkman, U Isopahkala-Bouret, S Salanterä
International Scholarly Research Notices 2013, 2013
1882013
An exploratory study of clinical decision‐making in five countries
S Lauri, S Salanterä, K Chalmers, SL Ekman, HS Kim, S Käppeli, ...
Journal of nursing scholarship 33 (1), 83-90, 2001
1882001
Children with a long-term illness: parents' experiences of care
L Nuutila, S Salanterä
Journal of pediatric nursing 21 (2), 153-160, 2006
1742006
Pain assessment tools for unconscious or sedated intensive care patients: a systematic review
SM Pudas‐Tähkä, A Axelin, R Aantaa, V Lund, S Salanterä
Journal of advanced nursing 65 (5), 946-956, 2009
1612009
Nursing advocacy: how is it defined by patients and nurses, what does it involve and how is it experienced?
H Vaartio, H Leino‐Kilpi, S Salanterä, T Suominen
Scandinavian Journal of Caring Sciences 20 (3), 282-292, 2006
1572006
Need for change in patient education: a Finnish survey from the patient’s perspective
K Johansson, H Leino-Kilpi, S Salanterä, T Lehtikunnas, P Ahonen, ...
Patient education and counseling 51 (3), 239-245, 2003
1532003
Integroitu katsaus–eri metodeilla tehdyn tutkimuksen yhdistäminen katsauksessa
M Flinkman, S Salanterä
Teoksessa Johansson, K., Axelin, A., Stolt, M. & Ääri, RL.(toim …, 2007
1402007
Coping with hospital‐related fears: experiences of pre‐school‐aged children
M Salmela, S Salanterä, ET Aronen
Journal of advanced nursing 66 (6), 1222-1231, 2010
1352010
Developing an instrument to measure and describe clinical decision making in different nursing fields
S Lauri, S Salanterä
Journal of Professional Nursing 18 (2), 93-100, 2002
1352002
Oral glucose and parental holding preferable to opioid in pain management in preterm infants
A Axelin, S Salanterä, J Kirjavainen, L Lehtonen
The Clinical journal of pain 25 (2), 138-145, 2009
1322009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20