Παρακολούθηση
Ioannis Christakis
Ioannis Christakis
Teaching Assistant, Dept. of Electrical & Electronics Engineering at University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An IoT-based participatory antitheft system for public safety enhancement in smart cities
N Papadakis, N Koukoulas, I Christakis, I Stavrakas, D Kandris
Smart Cities 4 (2), 919-937, 2021
262021
Low cost sensor implementation and evaluation for measuring NO2 and O3 pollutants
I Christakis, G Hloupis, I Stavrakas, O Tsakiridis
2020 9th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2020
132020
On the evaluation of low-cost PM sensors for air quality estimation
T Migos, I Christakis, K Moutzouris, I Stavrakas
2019 8th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2019
112019
Integrated open source air quality monitoring platform
I Christakis, G Hloupis, O Tsakiridis, I Stavrakas
2022 11th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2022
52022
Air Pollution Monitoring via Wireless Sensor Networks: The Investigation and Correction of the Aging Behavior of Electrochemical Gaseous Pollutant Sensors
I Christakis, O Tsakiridis, D Kandris, I Stavrakas
Electronics 12 (8), 1842, 2023
22023
Barometric Pressure as a correction factor for low-cost particulate matter sensors
I Christakis, K Moutzouris, O Tsakiridis, I Stavrakas
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1123 (1), 012068, 2022
22022
On the correction of low-cost NO2, O3 and PM sensors
I Christakis, P Syropoulou, N Papadakis, I Stavrakas
Proceedings of the Eighth International Conference on Environmental …, 2021
22021
Access authentication with smart card over the internet: A case study in e-commerce.
A Proimadis, J Christakis, A Logothetis, A Vappas, M Papalabrou
WSEAS Transactions on Information Science and Applications 1 (5), 1400-1404, 2004
12004
Performance comparison of low-cost gas and particles sensors
I Christakis, G Hloupis, O Tsakiridis, P Syropoulou, N Papadakis, ...
Proceedings of the Eighth International Conference on Environmental …, 2021
2021
Tsallis entropy modeling of Pressure Stimulated Currents when cement-based materials are subjected to abrupt repetitive bending loadings
A Kyriazopoulos, I Christakis, I Stavrakas
Procedia Structural Integrity 10, 97-103, 2018
2018
DETERMINING THE LIMITATIONS OF 2.3 GHz GPR SCANNING IN DETECTING OBJECTS OF SMALL GEOMETRICAL DIMENSIONS
I Lampros, I Christakis, I Stavrakas, D Triantis
BOOK OF ABSTRACTS, 79, 2018
2018
Problem detection using digital signal processing
I Christakis, A Logothetis, A Proimadis, T Chinis
5th International Conference on Information Communication Technologies in …, 2007
2007
Hospital wireless interconnection
A Proimadis, M Papalabrou, A Logothetis, K Voulgaris, A Mpalolakis, ...
3rd International Conference on Information Communication Technologies in Health, 2005
2005
Noise Canceling in Audio Signal with Adaptive Filter
I Christakis, A Logothesis, A Mpalolakis, K Boulgaris, T Chinis, I Gogornas
WSEAS TRANSACTIONS on ACOUSTICS and MUSIC 1 (4), 183, 2004
2004
Secure university campus networks using Public Key Infrastructure (PKI)
MK Papalabrou, IK Almaliotis, I Diakakis, AK Proimadis, I Christakis
IWSSIP 2005 (Proceedings of 12th international workshop on systems, signals …, 2004
2004
Optimization of low cost gas sensor measurements using FIR filter approach.
I Christakis, O Tsakiridis, I Stavrakas
Optimization of Low Cost Gas Sensor Measurements Using Kalman Filter Approach
I Christakis, O Tsakiridis, I Stavrakas
MEASEN-D-22-00096, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17