Παρακολούθηση
Michael Fourman
Michael Fourman
School of Informatics, The University of Edinburgh
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ed.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sheaves and Logic
MP Fourman, DS Scott
Applications of Sheaves, Durham 1977, 1974
500*1974
Compaction of symbolic layout using genetic algorithms
MP Fourman
Genetic Algorithms and Their Applications: Proc. 1st Int. Conf. Genetic …, 1985
441*1985
The logic of topoi
MP Fourman
The Handbook of Mathematical Logic, Studies in Logic and the Foundations of …, 1977
1481977
Formal spaces
MP Fourman, RJ Grayson
The L. E. J. Brouwer Centenary Symposium, Proceedings of the Conference held …, 1982
140*1982
Sheaf models for analysis
MP Fourman, JME Hyland
Applications of Sheaves, Durham 1977 753, 280-301, 1979
126*1979
Applications of Sheaves
MP Fourman, C Mulvey, DS Scott
Proceedings of the Research Symposium on Applications of Sheaf Theory to …, 1979
118*1979
Sheaf models for set theory
MP Fourman
Journal of Pure and Applied Algebra 19 (1), 91-101, 1980
801980
Formal system design—interactive synthesis based on computer-assisted formal reasoning
S Finn, MP Fourman, M Francis, R Harris
IMEC-IFIP international workshop on applied formal methods for correct VLSI …, 1989
721989
Informatics
MP Fourman
International Encyclopaedia of Information and Library Science. Routledge, 2002
642002
Propositional planning
MP Fourman
Proceedings of AIPS-00 Workshop on Model-Theoretic Approaches to Planning, 10-17, 2000
522000
Integration of formal methods with system design
EM Mayger, MP Fourman
VLSI, 59-69, 1991
341991
Formally based system design-interactive hardware scheduling
MP Fourman
Proc. of VLSI89, 101-112, 1989
341989
Partial functions in a total setting
S Finn, MP Fourman, J Longley
Journal of Automated Reasoning 18, 85-104, 1997
291997
Notions of choice sequence
MP Fourman
Studies in Logic and the Foundations of Mathematics 110, 91-105, 1982
251982
The “world's simplest axiom of choice” fails
MP Fourman, A Ščedrov
Manuscripta mathematica 38 (3), 325-332, 1982
241982
Continuous truth i non-constructive objects
MP Fourman
Studies in Logic and the Foundations of Mathematics 112, 161-180, 1984
221984
Connections Between Category Theory and Logic.
MP Fourman
University of Oxford, 1974
221974
Formal system design
MP Fourman
IEE Colloquium on High Level Modelling and Design for ASICs, 9/1-9/3, 1989
181989
Proof and synthesis
MP Fourman, WJ Palmer, RM Zimmer
Proceedings 1988 IEEE International Conference on Computer Design: VLSI, 600 …, 1988
171988
Theories as categories
MP Fourman
Category Theory and Computer Programming: Tutorial and Workshop, Guildford …, 2005
152005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20