Παρακολούθηση
Isidoros Rodomagoulakis
Isidoros Rodomagoulakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multimodal human action recognition in assistive human-robot interaction
I Rodomagoulakis, N Kardaris, V Pitsikalis, E Mavroudi, A Katsamanis, ...
2016 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2016
1042016
I-Support: A robotic platform of an assistive bathing robot for the elderly population
A Zlatintsi, AC Dometios, N Kardaris, I Rodomagoulakis, P Koutras, ...
Robotics and Autonomous Systems 126, 103451, 2020
552020
Assessing the effect of physical differences in the articulation of consonants and vowels on audiovisual temporal perception
A Vatakis, P Maragos, I Rodomagoulakis, C Spence
Frontiers in integrative neuroscience 6, 71, 2012
332012
The MOBOT rollator human-robot interaction model and user evaluation process
E Efthimiou, SE Fotinea, T Goulas, M Koutsombogera, P Karioris, ...
2016 ieee symposium series on computational intelligence (ssci), 1-8, 2016
262016
Multimodal signal processing and learning aspects of human-robot interaction for an assistive bathing robot
A Zlatintsi, I Rodomagoulakis, P Koutras, AC Dometios, V Pitsikalis, ...
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
202018
A platform for building new human-computer interface systems that support online automatic recognition of audio-gestural commands
N Kardaris, I Rodomagoulakis, V Pitsikalis, A Arvanitakis, P Maragos
Proceedings of the 24th ACM international conference on Multimedia, 1169-1173, 2016
182016
Robust far-field spoken command recognition for home automation combining adaptation and multichannel processing
A Katsamanis, I Rodomagoulakis, G Potamianos, P Maragos, A Tsiami
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2014
162014
ATHENA: A Greek multi-sensory database for home automation control
A Tsiami, I Rodomagoulakis, P Giannoulis, A Katsamanis, G Potamianos, ...
Cough 96, 1.9, 2014
162014
Experiments on far-field multichannel speech processing in smart homes
I Rodomagoulakis, P Giannoulis, ZI Skordilis, P Maragos, G Potamianos
2013 18th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), 1-6, 2013
132013
Social human-robot interaction for the elderly: two real-life use cases
A Zlatintsi, I Rodomagoulakis, V Pitsikalis, P Koutras, N Kardaris, ...
Proceedings of the Companion of the 2017 ACM/IEEE International Conference …, 2017
122017
Room-localized spoken command recognition in multi-room, multi-microphone environments
I Rodomagoulakis, A Katsamanis, G Potamianos, P Giannoulis, A Tsiami, ...
Computer Speech & Language 46, 419-443, 2017
112017
Unsupervised classification of extreme facial events using active appearance models tracking for sign language videos
E Antonakos, V Pitsikalis, I Rodomagoulakis, P Maragos
2012 19th IEEE International Conference on Image Processing, 1409-1412, 2012
112012
Recognitionwith raw canonical phonetic movement and handshape subunits on videos of continuous sign language
S Theodorakis, V Pitsikalis, I Rodomagoulakis, P Maragos
2012 19th IEEE International Conference on Image Processing, 1413-1416, 2012
102012
The Athena-RC system for speech activity detection and speaker localization in the DIRHA smart home
P Giannoulis, A Tsiami, I Rodomagoulakis, A Katsamanis, G Potamianos, ...
2014 4th Joint Workshop on Hands-free Speech Communication and Microphone …, 2014
92014
Experiments on global and local active appearance models for analysis of sign language facial expressions
I Rodomagoulakis, S Theodorakis, V Pitsikalis, P Maragos
9th International Gesture Workshop on Gestures in Embodied Communication and …, 2011
82011
A multimedia gesture dataset for human robot communication: Acquisition, tools and recognition results
I Rodomagoulakis, N Kardaris, V Pitsikalis, A Arvanitakis, P Maragos
2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 3066-3070, 2016
72016
Advances in large vocabulary continuous speech recognition in Greek: Modeling and nonlinear features
I Rodomagoulakis, G Potamianos, P Maragos
21st European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2013), 1-5, 2013
72013
Improved frequency modulation features for multichannel distant speech recognition
I Rodomagoulakis, P Maragos
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 13 (4), 841-849, 2019
62019
On the improvement of modulation features using multi-microphone energy tracking for robust distant speech recognition
I Rodomagoulakis, P Maragos
2017 25th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 558-562, 2017
52017
Deliverable D4. 1: Robustness of Distant-Speech Recognition and Speaker Identification–Development of Baseline System
G Potamianos, A Abad, A Brutti, M Hagmuller, G Kubin, P Maragos, ...
DIRHA Consortium, Tech. Rep, 2013
12013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20