Παρακολούθηση
Georgios Theodoropoulos
Georgios Theodoropoulos
SUSTech, Shenzhen, China
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sustech.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Agent Based Modelling and Simulation tools: A review of the state-of-art software
S Abar, GK Theodoropoulos, P Lemarinier, GMP O’Hare
Computer Science Review 24, 13-33, 2017
6462017
The distributed simulation of multiagent systems
B Logan, G Theodoropoulos
Proceedings of the IEEE 89 (2), 174-185, 2001
2222001
Distributing RePast agent‐based simulations with HLA
R Minson, GK Theodoropoulos
Concurrency and Computation: Practice and Experience 20 (10), 1225-1256, 2008
892008
Distributed simulation of agent-based systems with HLA
M Lees, B Logan, G Theodoropoulos
ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation (TOMACS) 17 (3), 11-es, 2007
842007
Large scale agent-based simulation on the grid
D Chen, GK Theodoropoulos, SJ Turner, W Cai, R Minson, Y Zhang
Future Generation Computer Systems 24 (7), 658-671, 2008
822008
E-voting requirements and implementation
R Anane, R Freeland, G Theodoropoulos
The 9th IEEE International Conference on E-Commerce Technology and The 4th …, 2007
562007
Large scale distributed simulation on the grid
G Theodoropoulos, Y Zhang, D Chen, R Minson, SJ Turner, W Cai, Y Xie, ...
Sixth IEEE International Symposium on Cluster Computing and the Grid (CCGRID …, 2006
472006
Intelligent management of data driven simulations to support model building in the social sciences
C Kennedy, G Theodoropoulos
Computational Science–ICCS 2006: 6th International Conference, Reading, UK …, 2006
452006
Distributed simulation of MAS
M Lees, B Logan, R Minson, T Oguara, G Theodoropoulos
International Workshop on Multi-Agent Systems and Agent-Based Simulation, 25-36, 2004
452004
Robust and skew-resistant parallel joins in shared-nothing systems
L Cheng, S Kotoulas, TE Ward, G Theodoropoulos
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on …, 2014
422014
Pdes-mas: Distributed simulation of multi-agent systems
V Suryanarayanan, G Theodoropoulos, M Lees
Procedia Computer Science 18, 671-681, 2013
422013
A decision support system for urban agriculture using digital twin: A case study with aquaponics
A Ghandar, A Ahmed, S Zulfiqar, Z Hua, M Hanai, G Theodoropoulos
Ieee Access 9, 35691-35708, 2021
392021
An adaptive load management mechanism for distributed simulation of multi-agent systems
T Oguara, D Chen, G Theodoropoulos, B Logan, M Lees
Ninth IEEE International Symposium on Distributed Simulation and Real-Time …, 2005
392005
AIMSS: An architecture for data driven simulations in the social sciences
C Kennedy, G Theodoropoulos, V Sorge, E Ferrari, P Lee, C Skelcher
Computational Science–ICCS 2007: 7th International Conference, Beijing …, 2007
372007
Exploring the semantic content of unsupervised graph embeddings: An empirical study
S Bonner, I Kureshi, J Brennan, G Theodoropoulos, AS McGough, ...
Data Science and Engineering 4, 269-289, 2019
362019
Simulation engines for multi-agent systems
G Theodoropoulos, R Minson, R Ewald, M Lees, AM Uhrmacher, ...
Multi-agent systems: simulation and applications, 77-108, 2007
352007
An adaptive interest management scheme for distributed virtual environments
R Minson, G Theodoropoulos
Workshop on Principles of Advanced and Distributed Simulation (PADS'05), 273-281, 2005
352005
Simulating Agent-Based Systems with HLA: The Case of SIM_AGENT-Part II (03E-SIW-076)
M Lees, B Logan, T Oguara, G Theodoropoulos
Proceedings of the 2003 European Simulation Interoperability Workshop …, 2003
342003
Adaptive optimistic synchronisation for multi-agent distributed simulation
M Lees, B Logan, G Theodoropoulos
Ghent, 2003
342003
Interest management for distributed virtual environments: A survey
ES Liu, GK Theodoropoulos
ACM computing surveys (CSUR) 46 (4), 1-42, 2014
332014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20