Παρακολούθηση
Hector E. Nistazakis
Hector E. Nistazakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα phys.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Performance analysis of free-space optical communication systems over atmospheric turbulence channels
HE Nistazakis, TA Tsiftsis, GS Tombras
IET communications 3 (8), 1402-1409, 2009
2712009
Average capacity of optical wireless communication systems over atmospheric turbulence channels
HE Nistazakis, EA Karagianni, AD Tsigopoulos, ME Fafalios, GS Tombras
Journal of Lightwave Technology 27 (8), 974-979, 2009
2412009
Bright-dark soliton complexes in spinor Bose-Einstein condensates
HE Nistazakis, DJ Frantzeskakis, PG Kevrekidis, BA Malomed, ...
Physical Review A 77 (3), 033612, 2008
1642008
Families of matter-waves in two-component Bose-Einstein condensates
PG Kevrekidis, HE Nistazakis, DJ Frantzeskakis, BA Malomed, ...
The European Physical Journal D-Atomic, Molecular, Optical and Plasma …, 2004
1252004
Capacity analysis of dual amplify-and-forward relayed free-space optical communication systems over turbulence channels with pointing errors
KP Peppas, AN Stassinakis, HE Nistazakis, GS Tombras
Journal of Optical Communications and Networking 5 (9), 1032-1042, 2013
1132013
Performance estimation of free space optical links over negative exponential atmospheric turbulence channels
HE Nistazakis, VD Assimakopoulos, GS Tombras
Optik 122 (24), 2191-2194, 2011
922011
Matter-wave dark solitons: stochastic versus analytical results
SP Cockburn, HE Nistazakis, TP Horikis, PG Kevrekidis, NP Proukakis, ...
Physical Review Letters 104 (17), 174101, 2010
922010
On the use of wavelength and time diversity in optical wireless communication systems over gamma–gamma turbulence channels
HE Nistazakis, GS Tombras
Optics & laser technology 44 (7), 2088-2094, 2012
902012
Linearly coupled Bose-Einstein condensates: From Rabi oscillations and quasiperiodic solutions to oscillating domain walls and spiral waves
B Deconinck, PG Kevrekidis, HE Nistazakis, DJ Frantzeskakis
Physical Review A 70 (6), 063605, 2004
822004
QAM and PSK OFDM RoFSO Over -Turbulence Induced Fading Channels
HE Nistazakis, AN Stassinakis, HG Sandalidis, GS Tombras
IEEE Photonics Journal 7 (1), 1-11, 2014
722014
Static and rotating domain-wall cross patterns in Bose-Einstein condensates
BA Malomed, HE Nistazakis, DJ Frantzeskakis, PG Kevrekidis
Physical Review A 70 (4), 043616, 2004
692004
SIMO optical wireless links with nonzero boresight pointing errors over M modeled turbulence channels
GK Varotsos, HE Nistazakis, MI Petkovic, GT Djordjevic, GS Tombras
Optics Communications 403, 391-400, 2017
662017
BER estimation for multi-hop RoFSO QAM or PSK OFDM communication systems over gamma gamma or exponentially modeled turbulence channels
HE Nistazakis, AN Stassinakis, SS Muhammad, GS Tombras
Optics & Laser Technology 64, 106-112, 2014
632014
Subcarrier PSK performance in terrestrial FSO links impaired by gamma-gamma fading, pointing errors, and phase noise
W Gappmair, HE Nistazakis
Journal of lightwave technology 35 (9), 1624-1632, 2017
612017
Average capacity of optical wireless communication systems over IK atmospheric turbulence channels
KP Peppas, AN Stassinakis, GK Topalis, HE Nistazakis, GS Tombras
Journal of Optical Communications and Networking 4 (12), 1026-1032, 2012
542012
Estimation of Outage Capacity for Free Space Optical Links over IK and K Turbulent Channels.
HE Nistazakis, AD Tsigopoulos, MP Hanias, C PSYCHOGIOS, D Marinos, ...
Radioengineering 20 (2), 2011
532011
FSO links with diversity pointing errors and temporal broadening of the pulses over weak to strong atmospheric turbulence channels
GK Varotsos, HE Nistazakis, CK Volos, GS Tombras
Optik 127 (6), 3402-3409, 2016
512016
A chaotic path planning generator based on logistic map and modulo tactics
L Moysis, E Petavratzis, C Volos, H Nistazakis, I Stouboulos
Robotics and Autonomous Systems 124, 103377, 2020
482020
Hyperchaotic attractor in a novel hyperjerk system with two nonlinearities
P Daltzis, S Vaidyanathan, VT Pham, C Volos, E Nistazakis, G Tombras
Circuits, Systems, and Signal Processing 37, 613-635, 2018
472018
Capacity estimation of optical wireless communication systems over moderate to strong turbulence channels
HE Nistazakis, GS Tombras, AD Tsigopoulos, EA Karagianni, ME Fafalios
Journal of Communications and Networks 11 (4), 384-389, 2009
472009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20