Παρακολούθηση
Hengtao He (何恒涛)
Hengtao He (何恒涛)
Post-doctoral Fellow, Department of ECE, The Hong Kong University of Science and Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα seu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep learning-based channel estimation for beamspace mmWave massive MIMO systems
H He, CK Wen, S Jin, GY Li
IEEE Wireless Communications Letters 7 (5), 852-855, 2018
4272018
Model-driven deep learning for physical layer communications
H He, S Jin, CK Wen, F Gao, GY Li, Z Xu
IEEE Wireless Communications 26 (5), 77-83, 2019
2402019
A model-driven deep learning network for MIMO detection
H He, CK Wen, S Jin, GY Li
2018 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP …, 2018
1912018
Model-driven deep learning for MIMO detection
H He, CK Wen, S Jin, GY Li
IEEE Transactions on Signal Processing 68, 1702-1715, 2020
1502020
Bayesian optimal data detector for hybrid mmWave MIMO-OFDM systems with low-resolution ADCs
H He, CK Wen, S Jin
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 12 (3), 469-483, 2018
592018
Generalized expectation consistent signal recovery for nonlinear measurements
H He, CK Wen, S Jin
2017 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), 2333-2337, 2017
402017
Deep learning based on orthogonal approximate message passing for CP-free OFDM
J Zhang, H He, CK Wen, S Jin, GY Li
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
192019
A model-driven deep learning network for MIMO detection
H He, CK Wen, S Jin, GY Li
2018 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP …, 2018
14*2018
Model-driven deep learning for massive MU-MIMO with finite-alphabet precoding
H He, M Zhang, S Jin, CK Wen, GY Li
IEEE Communications Letters 24 (10), 2216-2220, 2020
102020
Beamspace channel estimation in terahertz communications: a model-driven unsupervised learning approach
H He, R Wang, S Jin, CK Wen, GY Li
62020
Model-driven deep learning for massive multiuser MIMO constant envelope precoding
Y He, H He, CK Wen, S Jin
IEEE Wireless Communications Letters 9 (11), 1835-1839, 2020
62020
Distributed expectation propagation detection for cell-free massive mimo
H He, H Wang, X Yu, J Zhang, SH Song, KB Letaief
2021 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 01-06, 2021
42021
Cell-Free Massive MIMO for 6G Wireless Communication Networks
H He, X Yu, J Zhang, S Song, KB Letaief
Journal of Communications and Information Networks 6 (4), 321-335, 2021
32021
Beamspace channel estimation for wideband millimeter-wave MIMO: A model-driven unsupervised learning approach
H He, R Wang, W Jin, S Jin, CK Wen, GY Li
arXiv preprint arXiv:2006.16628, 2020
32020
Model-driven Deep Learning Based Turbo-MIMO Receiver
J Zhang, H He, X Yang, CK Wen, S Jin, X Ma
2020 IEEE 21st International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2020
32020
Channel estimation for millimeter wave massive MIMO systems with low-resolution ADCs
R Wang, H He, S Jin, X Wang, X Hou
2019 IEEE 20th International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2019
32019
Adaptive Channel Estimation Based on Model-Driven Deep Learning for Wideband mmWave Systems
W Jin, H He, CK Wen, S Jin, GY Li
2021 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6, 2021
12021
Graph Neural Network Enhanced Approximate Message Passing for MIMO Detection
H He, A Kosasihy, X Yu, J Zhang, SH Song, W Hardjawanay, KB Letaief
arXiv preprint arXiv:2205.10620, 2022
2022
Hybrid Far-and Near-Field Channel Estimation for THz Ultra-Massive MIMO via Fixed Point Networks
W Yu, Y Shen, H He, X Yu, J Zhang, KB Letaief
arXiv preprint arXiv:2205.04944, 2022
2022
Cell-Free Massive MIMO Detection: A Distributed Expectation Propagation Approach
H He, X Yu, J Zhang, SH Song, KB Letaief
arXiv preprint arXiv:2111.14022, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20