Παρακολούθηση
Marielle Stoelinga
Marielle Stoelinga
Professor of Risk Management for high tex systems, Radboud University & University of Twente
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utwente.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fault tree analysis: A survey of the state-of-the-art in modeling, analysis and tools.
E Ruijters, M Stoelinga
Computer Science Review 15, 29-62, 2015
8042015
Resource interfaces
A Chakrabarti, L De Alfaro, TA Henzinger, M Stoelinga
International Workshop on Embedded Software, 117-133, 2003
3152003
Linear parametric model checking of timed automata
T Hune, J Romijn, M Stoelinga, F Vaandrager
The Journal of Logic and Algebraic Programming 52, 183-220, 2002
2942002
Timed interfaces
L De Alfaro, TA Henzinger, M Stoelinga
Embedded Software: Second International Conference, EMSOFT 2002 Grenoble …, 2002
2552002
Dynamic fault tree analysis using input/output interactive Markov chains
H Boudali, P Crouzen, M Stoelinga
Dependable Systems and Networks, 2007. DSN'07. 37th Annual IEEE/IFIP …, 2007
2382007
A rigorous, compositional, and extensible framework for dynamic fault tree analysis
H Boudali, P Crouzen, M Stoelinga
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 7 (2), 128-143, 2009
1982009
The element of surprise in timed games
L De Alfaro, M Faella, T Henzinger, R Majumdar, M Stoelinga
CONCUR 2003-Concurrency Theory, 144-158, 2003
1422003
A compositional semantics for Dynamic Fault Trees in terms of Interactive Markov Chains
H Boudali, P Crouzen, M Stoelinga
International Symposium on Automated Technology for Verification and …, 2007
1222007
Quantitative security and safety analysis with attack-fault trees
R Kumar, M Stoelinga
2017 IEEE 18th International Symposium on High Assurance Systems Engineering …, 2017
1202017
Linear and branching system metrics
L De Alfaro, M Faella, M Stoelinga
Software Engineering, IEEE Transactions on 35 (2), 258-273, 2009
1202009
Alea jacta est: verification of probabilistic, real-time and parametric systems
MIA Stoelinga
[Sl: sn], 2002
1152002
Time-dependent analysis of attacks
F Arnold, H Hermanns, R Pulungan, M Stoelinga
Principles of Security and Trust: Third International Conference, POST 2014 …, 2014
1112014
Model checking discounted temporal properties
L De Alfaro, M Faella, TA Henzinger, R Majumdar, M Stoelinga
Theoretical Computer Science 345 (1), 139-170, 2005
1062005
Linear and branching metrics for quantitative transition systems
L De Alfaro, M Faella, M Stoelinga
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 97-109, 2004
1062004
An introduction to probabilistic automata
M Stoelinga
Bulletin of the EATCS 78 (176-198), 2, 2002
1032002
Root contention in IEEE 1394
M Stoelinga, F Vaandrager
International AMAST Workshop on Aspects of Real-Time Systems and Concurrent …, 1999
1021999
How fast and fat is your probabilistic model checker? an experimental performance comparison
DN Jansen, JP Katoen, M Oldenkamp, M Stoelinga, I Zapreev
Haifa verification conference, 69-85, 2007
1002007
The recent applications of machine learning in rail track maintenance: A survey
M Chenariyan Nakhaee, D Hiemstra, M Stoelinga, M van Noort
Reliability, Safety, and Security of Railway Systems. Modelling, Analysis …, 2019
992019
Quantitative attack tree analysis via priced timed automata
R Kumar, E Ruijters, M Stoelinga
Formal Modeling and Analysis of Timed Systems: 13th International Conference …, 2015
942015
Dftcalc: a tool for efficient fault tree analysis
F Arnold, A Belinfante, F Berg, D Guck, M Stoelinga
Computer Safety, Reliability, and Security 8153 (Lecture Notes in Computer …, 2013
85*2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20