Παρακολούθηση
Keiichi Tokuda
Keiichi Tokuda
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nitech.ac.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Statistical parametric speech synthesis
H Zen, K Tokuda, AW Black
speech communication 51 (11), 1039-1064, 2009
14492009
Speech parameter generation algorithms for HMM-based speech synthesis
K Tokuda, T Yoshimura, T Masuko, T Kobayashi, T Kitamura
2000 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2000
13442000
Voice conversion based on maximum-likelihood estimation of spectral parameter trajectory
T Toda, AW Black, K Tokuda
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 15 (8), 2222-2235, 2007
11142007
Simultaneous modeling of spectrum, pitch and duration in HMM-based speech synthesis
T Yoshimura, K Tokuda, T Masuko, T Kobayashi, T Kitamura
Sixth European Conference on Speech Communication and Technology, 1999
9931999
The HMM-based speech synthesis system (HTS) version 2.0.
H Zen, T Nose, J Yamagishi, S Sako, T Masuko, AW Black, K Tokuda
SSW 6, 294-299, 2007
6592007
A speech parameter generation algorithm considering global variance for HMM-based speech synthesis
T Toda, K Tokuda
IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems 90 (5), 816-824, 2007
5532007
Speech synthesis based on hidden Markov models
K Tokuda, Y Nankaku, T Toda, H Zen, J Yamagishi, K Oura
Proceedings of the IEEE 101 (5), 1234-1252, 2013
5072013
An adaptive algorithm for mel-cepstral analysis of speech.
T Fukada, K Tokuda, T Kobayashi, S Imai
icassp 92, 137-140, 1992
4911992
An HMM-based speech synthesis system applied to English
K Tokuda, H Zen, AW Black
IEEE speech synthesis workshop, 227-230, 2002
4832002
Speech parameter generation from HMM using dynamic features
K Tokuda, T Kobayashi, S Imai
1995 International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 1 …, 1995
3881995
Hidden Markov models based on multi-space probability distribution for pitch pattern modeling
K Tokuda, T Masuko, N Miyazaki, T Kobayashi
1999 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 1999
3841999
Mel-generalized cepstral analysis-a unified approach to speech spectral estimation.
K Tokuda, T Kobayashi, T Masuko, S Imai
ICSLP 94, 18-22, 1994
3681994
Multi-space probability distribution HMM
K Tokuda, T Masuko, N Miyazaki, T Kobayashi
IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems 85 (3), 455-464, 2002
3582002
The blizzard challenge 2008
S King, RAJ Clark, C Mayo, V Karaiskos
3362008
A hidden semi-Markov model-based speech synthesis system
H Zen, K Tokuda, T Masuko, T Kobayasih, T Kitamura
IEICE transactions on information and systems 90 (5), 825-834, 2007
3022007
Details of the Nitech HMM-based speech synthesis system for the Blizzard Challenge 2005
H Zen, T Toda, M Nakamura, K Tokuda
IEICE transactions on information and systems 90 (1), 325-333, 2007
2902007
Statistical parametric speech synthesis
AW Black, H Zen, K Tokuda
2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2007
2842007
Statistical mapping between articulatory movements and acoustic spectrum using a Gaussian mixture model
T Toda, AW Black, K Tokuda
Speech communication 50 (3), 215-227, 2008
2822008
Speech synthesis using HMMs with dynamic features
T Masuko, K Tokuda, T Kobayashi, S Imai
1996 ieee international conference on acoustics, speech, and signal …, 1996
2821996
Robust speaker-adaptive HMM-based text-to-speech synthesis
J Yamagishi, T Nose, H Zen, ZH Ling, T Toda, K Tokuda, S King, S Renals
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 17 (6), 1208-1230, 2009
2352009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20