Παρακολούθηση
Emil Fresk
Emil Fresk
PhD in Control Theory
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα WideFind.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Full quaternion based attitude control for a quadrotor
E Fresk, G Nikolakopoulos
2013 European control conference (ECC), 3864-3869, 2013
2892013
Cooperative coverage path planning for visual inspection
SS Mansouri, C Kanellakis, E Fresk, D Kominiak, G Nikolakopoulos
Control Engineering Practice 74, 118-131, 2018
982018
OpEn: Code generation for embedded nonconvex optimization
P Sopasakis, E Fresk, P Patrinos
IFAC-PapersOnLine 53 (2), 6548-6554, 2020
752020
Aerial navigation in obstructed environments with embedded nonlinear model predictive control
E Small, P Sopasakis, E Fresk, P Patrinos, G Nikolakopoulos
2019 18th European Control Conference (ECC), 3556-3563, 2019
602019
Design, modelling and control of a single rotor UAV
OC Carholt, E Fresk, G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos
2016 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 840-845, 2016
252016
Modelling and control of a tilt-wing unmanned aerial vehicle
E Small, E Fresk, G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos
2016 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 1254-1259, 2016
242016
Subterranean MAV navigation based on nonlinear MPC with collision avoidance constraints
SS Mansouri, C Kanellakis, E Fresk, B Lindqvist, D Kominiak, A Koval, ...
IFAC-PapersOnLine 53 (2), 9650-9657, 2020
232020
Cooperative uavs as a tool for aerial inspection of the aging infrastructure
SS Mansouri, C Kanellakis, E Fresk, D Kominiak, G Nikolakopoulos
Field and Service Robotics: Results of the 11th International Conference …, 2017
222017
Ultra wideband enabled inertial odometry for generic localization
E Fresk, K Ödmark, G Nikolakopoulos
IFAC-PapersOnLine 50 (1), 11465-11472, 2017
222017
A generalized reduced-complexity inertial navigation system for unmanned aerial vehicles
E Fresk, G Nikolakopoulos, T Gustafsson
IEEE Transactions on Control Systems Technology 25 (1), 192-207, 2016
222016
Experimental model derivation and control of a variable pitch propeller equipped quadrotor
E Fresk, G Nikolakopoulos
2014 IEEE Conference on Control Applications (CCA), 723-729, 2014
212014
Optimal design and modeling of a tilt wing aircraft
A Lindqvist, E Fresk, G Nikolakopoulos
2015 23rd Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 701-708, 2015
152015
Towards visual inspection of wind turbines: A case of visual data acquisition using autonomous aerial robots
C Kanellakis, E Fresk, SS Mansouri, D Kominiak, G Nikolakopoulos
IEEE access 8, 181650-181661, 2020
142020
Generalized center of gravity compensation for multirotors with application to aerial manipulation
E Fresk, D Wuthier, G Nikolakopoulos
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
132017
Autonomous visual inspection of large-scale infrastructures using aerial robots
C Kanellakis, E Fresk, SS Mansouri, D Kominiak, G Nikolakopoulos
arXiv preprint arXiv:1901.05510, 2019
112019
A geometric pulling force controller for aerial robotic workers
D Wuthier, D Kominiak, E Fresk, G Nikolakopoulos
IFAC-PapersOnLine 50 (1), 10287-10292, 2017
92017
Modeling, control and experimentation of a variable pitch quadrotor
E Fresk
92013
Optimization engine
P Sopasakis, E Fresk, P Patrinos
URL http://doc. optimization-engine. xyz, 2019
82019
Experimental evaluation of a full quaternion based attitude quadrotor controller
E Fresk, G Nikolakopoulos
2015 IEEE 20th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation …, 2015
82015
Cooperative aerial coverage path planning for visual inspection of complex infrastructures
SS Mansouri, C Kanellakis, D Wuthier, E Fresk, G Nikolakopoulos
arXiv preprint arXiv:1611.05196, 2016
72016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20