Παρακολούθηση
Samuel Lavoie
Samuel Lavoie
Mila, UdeM
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mila.quebec
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning deep representations by mutual information estimation and maximization
RD Hjelm, A Fedorov, S Lavoie-Marchildon, K Grewal, P Bachman, ...
arXiv preprint arXiv:1808.06670, 2018
28412018
Oríon: Experiment version control for efficient hyperparameter optimization
C Tsirigotis, X Bouthillier, F Corneau-Tremblay, P Henderson, R Askari, ...
13*2018
Simplicial embeddings in self-supervised learning and downstream classification
S Lavoie, C Tsirigotis, M Schwarzer, A Vani, M Noukhovitch, K Kawaguchi, ...
International Conference on Learning Representation 2023, 2022
102022
Language model alignment with elastic reset
M Noukhovitch, S Lavoie, F Strub, AC Courville
Advances in Neural Information Processing Systems 36, 2024
42024
Integrating Categorical Semantics into Unsupervised Domain Translation
S Lavoie, F Ahmed, A Courville
International Conference on Learning Representations, 2021
4*2021
Improving compositional generalization using iterated learning and simplicial embeddings
Y Ren, S Lavoie, M Galkin, DJ Sutherland, AC Courville
Advances in Neural Information Processing Systems 36, 2024
32024
A surprisingly simple technique to control the pretraining bias for better transfer: Expand or Narrow your representation
F Bordes, S Lavoie, R Balestriero, N Ballas, P Vincent
arXiv preprint arXiv:2304.05369, 2023
22023
Modeling Caption Diversity in Contrastive Vision-Language Pretraining
S Lavoie, P Kirichenko, M Ibrahim, M Assran, AG Wildon, A Courville, ...
arXiv preprint arXiv:2405.00740, 2024
12024
Unsupervised one-to-many image translation
S Lavoie-Marchildon, S Lachapelle, M Bińkowski, A Courville, Y Bengio, ...
12018
SPARO: Selective Attention for Robust and Compositional Transformer Encodings for Vision
A Vani, B Nguyen, S Lavoie, R Krishna, A Courville
arXiv preprint arXiv:2404.15721, 2024
2024
Representation learning in unsupervised domain translation
S Lavoie-Marchildon
2020
Serverless architecture efficiency: an exploratory study
S Lavoie, A Garant, F Petrillo
arXiv preprint arXiv:1901.03984, 2019
2019
Countering Language Drift with KL Regularization
M Noukhovitch, S Lavoie, IH Laradji, D Kiela, F Strub, A Courville
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13