Παρακολούθηση
Samuel Lavoie
Samuel Lavoie
Mila, UdeM
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mila.quebec
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning deep representations by mutual information estimation and maximization
RD Hjelm, A Fedorov, S Lavoie-Marchildon, K Grewal, P Bachman, ...
arXiv preprint arXiv:1808.06670, 2018
19262018
Oríon: Experiment version control for efficient hyperparameter optimization
C Tsirigotis, X Bouthillier, F Corneau-Tremblay, P Henderson, R Askari, ...
42018
Simplicial embeddings in self-supervised learning and downstream classification
S Lavoie, C Tsirigotis, M Schwarzer, A Vani, M Noukhovitch, K Kawaguchi, ...
arXiv preprint arXiv:2204.00616, 2022
32022
Integrating Categorical Semantics into Unsupervised Domain Translation
S Lavoie, F Ahmed, A Courville
International Conference on Learning Representations, 2021
32021
Unsupervised one-to-many image translation
S Lavoie-Marchildon, S Lachapelle, M Bińkowski, A Courville, Y Bengio, ...
12018
Representation learning in unsupervised domain translation
S Lavoie-Marchildon
2020
Serverless architecture efficiency: an exploratory study
S Lavoie, A Garant, F Petrillo
arXiv preprint arXiv:1901.03984, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7