Παρακολούθηση
Hiroshi Motoda
Hiroshi Motoda
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ar.sanken.osaka-u.ac.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Top 10 algorithms in data mining
X Wu, V Kumar, J Ross Quinlan, J Ghosh, Q Yang, H Motoda, ...
Knowledge and information systems 14 (1), 1-37, 2008
65042008
Feature selection for knowledge discovery and data mining
H Liu, H Motoda
Springer Science & Business Media, 2012
28602012
Computational methods of feature selection
H Liu, H Motoda
CRC Press, 2007
16232007
An apriori-based algorithm for mining frequent substructures from graph data
A Inokuchi, T Washio, H Motoda
European conference on principles of data mining and knowledge discovery, 13-23, 2000
14982000
Feature extraction, construction and selection: A data mining perspective
H Liu, H Motoda
Springer Science & Business Media, 1998
1385*1998
A flash-memory based file system.
A Kawaguchi, S Nishioka, H Motoda
USENIX, 155-164, 1995
7691995
State of the art of graph-based data mining
T Washio, H Motoda
Acm Sigkdd Explorations Newsletter 5 (1), 59-68, 2003
6542003
Feature selection: An ever evolving frontier in data mining
H Liu, H Motoda, R Setiono, Z Zhao
Feature selection in data mining, 4-13, 2010
4632010
Complete mining of frequent patterns from graphs: Mining graph data
A Inokuchi, T Washio, H Motoda
Machine Learning 50 (3), 321-354, 2003
3902003
Consistency based feature selection
M Dash, H Liu, H Motoda
Pacific-Asia conference on knowledge discovery and data mining, 98-109, 2000
2902000
On issues of instance selection
H Liu, H Motoda
Data Mining and Knowledge Discovery 6 (2), 115, 2002
2712002
Blocking links to minimize contamination spread in a social network
M Kimura, K Saito, H Motoda
ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD) 3 (2), 1-23, 2009
2452009
Extracting influential nodes on a social network for information diffusion
M Kimura, K Saito, R Nakano, H Motoda
Data Mining and Knowledge Discovery 20 (1), 70-97, 2010
2442010
A selective sampling approach to active feature selection
H Liu, H Motoda, L Yu
Artificial Intelligence 159 (1-2), 49-74, 2004
2052004
Learning continuous-time information diffusion model for social behavioral data analysis
K Saito, M Kimura, K Ohara, H Motoda
Asian Conference on Machine Learning, 322-337, 2009
1922009
Feature selection, extraction and construction
H Motoda, H Liu
Communication of IICM (Institute of Information and Computing Machinery …, 2002
1772002
Minimizing the spread of contamination by blocking links in a network.
M Kimura, K Saito, H Motoda
Aaai 8, 1175-1180, 2008
1472008
Feature selection with selective sampling
H Liu, H Motoda, L Yu
In Proceedings of the Nineteenth International Conference on Machine Learning, 2002
1382002
Selecting information diffusion models over social networks for behavioral analysis
K Saito, M Kimura, K Ohara, H Motoda
Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in …, 2010
1352010
Learning diffusion probability based on node attributes in social networks
K Saito, K Ohara, Y Yamagishi, M Kimura, H Motoda
International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems, 153-162, 2011
1312011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20