Παρακολούθηση
Peter Bailey
Peter Bailey
Canva
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acm.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modeling the impact of short-and long-term behavior on search personalization
PN Bennett, RW White, W Chu, ST Dumais, P Bailey, F Borisyuk, X Cui
Proceedings of the 35th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2012
3612012
Measuring search engine quality
D Hawking, N Craswell, P Bailey, K Griffihs
Information Retrieval 4 (1), 33-59, 2001
3062001
Predicting user interests from contextual information
RW White, P Bailey, L Chen
Proceedings of the 32nd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2009
2942009
Engineering a multi-purpose test collection for web retrieval experiments
P Bailey, N Craswell, D Hawking
Information Processing & Management 39 (6), 853-871, 2003
2412003
Relevance assessment: are judges exchangeable and does it matter
P Bailey, N Craswell, I Soboroff, P Thomas, AP de Vries, E Yilmaz
Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on …, 2008
2362008
Overview of the trec-8 web track
D Hawking, E Voorhees, N Craswell, P Bailey
TREC, 1999
2211999
Overview of the TREC 2007 Enterprise Track.
P Bailey, AP De Vries, N Craswell, I Soboroff
TREC, 2007
1342007
Server selection on the world wide web
N Craswell, P Bailey, D Hawking
Proceedings of the fifth ACM conference on Digital libraries, 37-46, 2000
1292000
Modeling Intent and Ranking Search Results Using Activity-based Context
RW White, PN Bennett, ST Dumais, PR Bailey, FV Borisyuk, X Cui
US Patent App. 12/970,875, 2012
1282012
Ranking authors in social media systems
PR Bailey, C Carson, SJ Counts, NB Dandekar, HJ Lee, SU Nabar, A Pal, ...
US Patent 9,324,112, 2016
1022016
Relevance and effort: An analysis of document utility
E Yilmaz, M Verma, N Craswell, F Radlinski, P Bailey
Proceedings of the 23rd ACM international conference on conference on …, 2014
952014
Overview of the TREC 2008 Enterprise Track.
K Balog, I Soboroff, P Thomas, P Bailey, N Craswell, AP De Vries
TREC, 2008
952008
User Variability and IR System Evaluation
P Bailey, A Moffat, F Scholer, P Thomas
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2015
842015
Understanding the relationship of information need specificity to search query length
N Phan, P Bailey, R Wilkinson
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
842007
Automated discovery aggregation and organization of subject area discussions
PR Bailey, DR Schwartz
US Patent 8,626,768, 2014
832014
UQV100: A test collection with query variability
P Bailey, A Moffat, F Scholer, P Thomas
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
802016
Incorporating user expectations and behavior into the measurement of search effectiveness
A Moffat, P Bailey, F Scholer, P Thomas
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 35 (3), 1-38, 2017
742017
Method and system for information retrieval and processing
PR Bailey
US Patent App. 12/739,924, 2010
682010
The CSIRO enterprise search test collection
P Bailey, N Craswell, I Soboroff, AP de Vries
ACM SIGIR Forum 41 (2), 42-45, 2007
582007
Retrieval consistency in the presence of query variations
P Bailey, A Moffat, F Scholer, P Thomas
Proceedings of the 40th international ACM SIGIR conference on research and …, 2017
522017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20