Παρακολούθηση
Konstantina Agiadi
Konstantina Agiadi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univie.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A record of the Messinian salinity crisis in the eastern Ionian tectonically active domain (Greece, eastern Mediterranean)
V Karakitsios, M Roveri, S Lugli, V Manzi, R Gennari, A Antonarakou, ...
Basin Research 29 (2), 203-233, 2017
562017
Large sea surface temperature, salinity, and productivity‐preservation changes preceding the onset of the Messinian Salinity Crisis in the eastern Mediterranean Sea
I Vasiliev, V Karakitsios, I Bouloubassi, K Agiadi, G Kontakiotis, ...
Paleoceanography and Paleoclimatology 34 (2), 182-202, 2019
442019
New insights into the early Pliocene hydrographic dynamics and their relationship to the climatic evolution of the Mediterranean Sea
G Kontakiotis, V Karakitsios, PG Mortyn, A Antonarakou, H Drinia, ...
Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology 459, 348-364, 2016
342016
Freshening of the Mediterranean Salt Giant: controversies and certainties around the terminal (Upper Gypsum and Lago-Mare) phases of the Messinian Salinity Crisis
F Andreetto, G Aloisi, F Raad, H Heida, R Flecker, K Agiadi, J Lofi, ...
Earth-Science Reviews 216, 103577, 2021
312021
Palaeoenvironmental changes at the Tortonian/Messinian boundary: A deep-sea sedimentary record of the eastern Mediterranean Sea
P Moissette, JJ Cornée, A Antonarakou, G Kontakiotis, H Drinia, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 505, 217-233, 2018
312018
Messinian salinity crisis record under strong freshwater input in marginal, intermediate, and deep environments: The case of the North Aegean
V Karakitsios, JJ Cornée, T Tsourou, P Moissette, G Kontakiotis, K Agiadi, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 485, 316-335, 2017
312017
Pleistocene marine fish invasions and paleoenvironmental reconstructions in the eastern Mediterranean
K Agiadi, A Girone, E Koskeridou, P Moissette, JJ Cornee, F Quillévéré
Quaternary Science Reviews 196, 80-99, 2018
272018
Fish otoliths from the Pliocene Heraklion Basin (Crete Island, Eastern Mediterranean)
K Agiadi, E Koskeridou, M Triantaphyllou, A Girone, V Karakitsios
Geobios 46 (6), 461-472, 2013
252013
The early Quaternary palaeobiogeography of the eastern Ionian deep-sea Teleost fauna: A novel palaeocirculation approach
K Agiadi, M Triantaphyllou, A Girone, V Karakitsios
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 306 (3-4), 228-242, 2011
242011
Late Miocene–Early Pliocene evolution of Mediterranean gobies and their environmental and biogeographic significance
W Schwarzhans, K Agiadi, G Carnevale
Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 126 (3), 657-724, 2020
212020
Connectivity controls on the late Miocene eastern Mediterranean fish fauna
K Agiadi, A Antonarakou, G Kontakiotis, N Kafousia, P Moissette, ...
International Journal of Earth Sciences 106, 1147-1159, 2017
212017
Paleobathymetric interpretation of the fish otoliths from the lower-middle quaternary deposits of kephallonia and zakynthos islands (Ionian Sea, Western Greece)
K Agiadi, M Triantaphyllou, A Girone, V Karakitsios, M Dermitzakis
Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 116 (1), 63-78, 2010
212010
Holocene fish assemblages provide baseline data for the rapidly changing eastern Mediterranean
K Agiadi, PG Albano
The Holocene 30 (10), 1438-1450, 2020
162020
Tectonic motion in oblique subduction forearcs: insights from the revisited Middle and Upper Pleistocene deposits of Rhodes, Greece
JJ Cornée, F Quillévéré, P Moissette, J Fietzke, GE López-Otálvaro, ...
Journal of the Geological Society 176 (1), 78-96, 2019
162019
Coastal fish otoliths from the early Pleistocene of Rhodes (eastern Mediterranean)
K Agiadi, G Vasileiou, E Koskeridou, P Moissette, JJ Cornée
Geobios 55, 1-15, 2019
152019
Observations on the microstructure of fossil tusks from the Charkadio cave (Tilos, Dodekanese, Greece)
GE Theodorou, K Agiadi
Proceedings of the International Congress “The World of Elephants”. Rome, 2001
142001
Hypersalinity accompanies tectonic restriction in the eastern Mediterranean prior to the Messinian Salinity Crisis
G Kontakiotis, GA Butiseacă, A Antonarakou, K Agiadi, SD Zarkogiannis, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 592, 110903, 2022
132022
Radiocarbon dating supports bivalve-fish age coupling along a bathymetric gradient in high-resolution paleoenvironmental studies
PG Albano, Q Hua, DS Kaufman, A Tomašových, M Zuschin, K Agiadi
Geology 48 (6), 589-593, 2020
132020
Tusk Paleohistology as a tool in the discrimination of fossil tusks from Greece
K Agiadi, G Theodorou
Proceedings of the International Symposium “Insular Vertebrate Evolution …, 2005
122005
Integrated isotopic and organic geochemical constraints on the depositional controls and source rock quality of the Neogene Kalamaki sedimentary successions (Zakynthos Island …
G Kontakiotis, V Karakitsios, AG Maravelis, SD Zarkogiannis, K Agiadi, ...
Mediterranean Geoscience Reviews 3, 193-217, 2021
102021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20