Παρακολούθηση
Akinobu Lee
Akinobu Lee
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nitech.ac.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Julius---an open source real-time large vocabulary recognition engine
A Lee, T Kawahara, K Shikano
9432001
Recent development of open-source speech recognition engine julius
A Lee, T Kawahara
Proceedings: APSIPA ASC 2009: Asia-Pacific signal and information processing …, 2009
4832009
Blind source separation based on a fast-convergence algorithm combining ICA and beamforming
H Saruwatari, T Kawamura, T Nishikawa, A Lee, K Shikano
IEEE Transactions on Audio, speech, and language processing 14 (2), 666-678, 2006
2612006
Free software toolkit for Japanese large vocabulary continuous speech recognition
T Kawahara, A Lee, T Kobayashi, K Takeda, N Minematsu, S Sagayama, ...
1622000
An HMM-based singing voice synthesis system
K Saino, H Zen, Y Nankaku, A Lee, K Tokuda
Ninth International Conference on Spoken Language Processing, 2006
1492006
A new phonetic tied-mixture model for efficient decoding
A Lee, T Kawahara, K Takeda, K Shikano
2000 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2000
1372000
MMDAgent—A fully open-source toolkit for voice interaction systems
A Lee, K Oura, K Tokuda
2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2013
1072013
Public speech-oriented guidance system with adult and child discrimination capability
R Nisimura, A Lee, H Saruwatari, K Shikano
2004 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2004
1072004
実環境研究プラットホームとしての音声情報案内システムの運用
西村竜一, 西原洋平, 鶴身玲典, 李晃伸, 猿渡洋, 鹿野清宏
電子情報通信学会論文誌 D 87 (3), 789-798, 2004
105*2004
Recent progress of open-source LVCSR engine Julius and Japanese model repository
T Kawahara, A Lee, K Takeda, K Itou, K Shikano
992004
Noice robust real world spoken dialogue system using GMM based rejection of unintended inputs
A Lee, K Nakamura, R Nisimura, H Saruwatari, K Shikano
962004
An efficient two-pass search algorithm using word trellis index.
A Lee, T Kawahara, S Doshita
ICSLP 98, 1831-1834, 1998
761998
Real-time word confidence scoring using local posterior probabilities on tree trellis search
A Lee, K Shikano, T Kawahara
2004 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2004
652004
Galatea: Open-source software for developing anthropomorphic spoken dialog agents
S Kawamoto, H Shimodaira, T Nitta, T Nishimoto, S Nakamura, K Itou, ...
Life-like characters: Tools, affective functions, and applications, 187-211, 2004
602004
Accurate hidden Markov models for non-audible murmur (NAM) recognition based on iterative supervised adaptation
P Heracleous, Y Nakajima, A Lee, H Saruwatari, K Shikano
2003 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding (IEEE …, 2003
582003
ASKA: receptionist robot with speech dialogue system
R Nisimura, T Uchida, A Lee, H Saruwatari, K Shikano, Y Matsumoto
IEEE/RSJ International conference on intelligent robots and systems 2, 1314-1319, 2002
562002
Elderly acoustic model for large vocabulary continuous speech recognition
A Baba, S Yoshizawa, M Yamada, A Lee, K Shikano
552001
Gaussian mixture selection using context-independent HMM
A Lee, T Kawahara, K Shikano
2001 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2001
532001
Acoustic models of the elderly for large‐vocabulary continuous speech recognition
A Baba, S Yoshizawa, M Yamada, A Lee, K Shikano
Electronics and Communications in Japan (Part II: Electronics) 87 (7), 49-57, 2004
482004
Automatic n-gram language model creation from web resources
R Nishimura, K Komatsu, Y Kuroda, K Nagatomo, A Lee, H Saruwatari, ...
482001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20