Παρακολούθηση
Majid Yazdani
Majid Yazdani
Facebook AI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
KILT: a benchmark for knowledge intensive language tasks
F Petroni, A Piktus, A Fan, P Lewis, M Yazdani, N De Cao, J Thorne, ...
arXiv preprint arXiv:2009.02252, 2020
1362020
Computing Text Semantic Relatedness using the Contents and Links of a Hypertext Encyclopedia: Extended Abstract
M Yazdani, PB Andrei
International Joint Conferences on Artificial Intelligence (IJCAI), 2013
89*2013
Computing text semantic relatedness using the contents and links of a hypertext encyclopedia
M Yazdani, A Popescu-Belis
Artificial Intelligence 194, 176–202, 2013
892013
Learning Semantic Composition to Detect Non-compositionality of Multiword Expressions
M Yazdani, M Farahmand, J Henderson
522015
A Model of Zero-Shot Learning of Spoken Language Understanding
M Yazdani, J Henderson
472015
A speech-based just-in-time retrieval system using semantic search
A Popescu-Belis, M Yazdani, A Nanchen, PN Garner
Idiap, 2011
302011
A random walk framework to compute textual semantic similarity: a unified model for three benchmark tasks
M Yazdani, A Popescu-Belis
IEEE computer society, 2010
272010
Incremental recurrent neural network dependency parser with search-based discriminative training
M Yazdani, J Henderson
Proceedings of the 19th Conference on Computational Language Learning, 142-152, 2015
172015
From Natural Language Processing to Neural Databases
J Thorne, M Yazdani, M Saeidi, F Silvestri, S Riedel, A Halevy
Proc. VLDB Endow., 2021
152021
Using a Wikipedia-based Semantic Relatedness Measure for Document Clustering.
M Yazdani, A Popescu-Belis
Graph-based Methods for Natural Language Processing, 2011
122011
Database reasoning over text
J Thorne, M Yazdani, M Saeidi, F Silvestri, S Riedel, A Halevy
arXiv preprint arXiv:2106.01074, 2021
92021
Neural databases
J Thorne, M Yazdani, M Saeidi, F Silvestri, S Riedel, A Halevy
arXiv preprint arXiv:2010.06973, 2020
82020
Learning to rank on network data
M Yazdani, R Collobert, A Popescu-Belis
Mining and Learning with Graphs, 2013
82013
A multimedia retrieval system using speech input
A Popescu-Belis, P Poller, J Kilgour
Proceedings of the 2009 international conference on Multimodal interfaces …, 2009
82009
Tree-based method for classifying websites using extended hidden Markov models
M Yazdani, M Eftekhar, H Abolhassani
Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 780-787, 2009
82009
The PARLANCE mobile application for interactive search in English and Mandarin
H Hastie, MA Aufaure, P Alexopoulos, H Bouchard, C Breslin, ...
Proceedings of the 15th Annual Meeting of the Special Interest Group on …, 2014
62014
Perfect: Prompt-free and efficient few-shot learning with language models
RK Mahabadi, L Zettlemoyer, J Henderson, M Saeidi, L Mathias, ...
arXiv preprint arXiv:2204.01172, 2022
52022
Supervised explicit semantic analysis
M Yazdani, D Bogdanova
US Patent App. 15/717,612, 2019
42019
Similarity learning over large collaborative networks
M Yazdani
EPFL, 2013
42013
Entity linking via disambiguation using machine learning techniques
JP Bottaro, M Yazdani
US Patent 11,144,830, 2021
22021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20