Παρακολούθηση
Nikolaos D. Kouvakas
Nikolaos D. Kouvakas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Two-stage robust control of substrate concentration for an activated sludge process
FN Koumboulis, ND Kouvakas, RE King, A Stathaki
ISA transactions 47 (3), 267-278, 2008
292008
Indirect adaptive neural control for precalcination in cement plants
FN Koumboulis, ND Kouvakas
Mathematics and computers in simulation 60 (3-5), 325-334, 2002
272002
Independent motion control of a tower crane through wireless sensor and actuator networks
FN Koumboulis, ND Kouvakas, GL Giannaris, D Vouyioukas
Isa Transactions 60, 312-320, 2016
162016
A two stage robot control for liquid transfer
MP Tzamtzi, FN Koumboulis, ND Kouvakas
2007 IEEE Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (EFTA …, 2007
162007
A simulated annealing controller for sloshing suppression in liquid transfer with delayed resonators
MP Tzamtzi, FN Koumboulis, ND Kouvakas, GE Panagiotakis
2006 14th Mediterranean Conference on Control and Automation, 2006
162006
Dynamic disturbance rejection controllers for neutral time delay systems with application to a central heating system
FN Koumboulis, ND Kouvakas, PN Paraskevopoulos
Science in China Series F: Information Sciences 52 (7), 1084-1094, 2009
152009
Analytic modeling and metaheuristic PID control of a neutral time delay test case central heating system
FN Koumboulis, ND Kouvakas, PN Paraskevopoulos
WSEAS Trans. on Systems and Control 3 (11), 967-981, 2008
132008
Modeling and Control of a Neutral Time Delay Test Case Central Heating System
ND Kouvakas, FN Koumboulis, PN Paraskevopoulos
6th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics …, 2007
112007
Linear approximant-based metaheuristic proportional-integral-derivative controller for a neutral time delay central heating system
FN Koumboulis, ND Kouvakas, PN Paraskevopoulos
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of …, 2009
102009
I/O Decoupling with simultaneous Disturbance Rejection of general neutral time delay systems via a measurement output feedback dynamic controller
FN Koumboulis, ND Kouvakas
21st Mediterranean Conference on Control and Automation, 890-895, 2013
92013
A three term controller for ride comfort improvement
FN Koumboulis, ND Kouvakas
2011 19th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), 760-766, 2011
92011
On the morgan's problem for neutral time delay systems via dynamic controllers with application to a test case central heating system
FN Koumboulis, ND Kouvakas, PN Paraskevopoulos
18th IEEE International Conference on Control Applications, 1195-1202, 2009
92009
Dynamic controllers for i/o decoupling of neutral time delay systems with application to a coupled core nuclear reactor
FN Koumboulis, ND Kouvakas, PN Paraskevopoulos
2007 European Control Conference (ECC), 5239-5247, 2007
82007
Mobile robots in singular time-delay form–Modeling and control
FN Koumboulis, ND Kouvakas
Journal of the Franklin Institute 353 (1), 160-179, 2016
72016
Robustness in liquid transfer vehicles with delayed resonators
MP Tzamtzi, FN Koumboulis, ND Kouvakas, MG Skarpetis
WSEAS Transactions on Systems 7 (11), 1359-1370, 2008
72008
Sloshing control in tilting phases of the pouring process, Inter
MP Tzamtzi, ND Kouvakas
J. Math., Phys. Eng. Sciences 1, 175-182, 2007
72007
An intelligent automaton for the control of an active sludge process
RE King, A Stathaki, F Koumboulis, N Kouvakas
ICIT03 International Conference on Industrial Technology 2, 924-929, 2003
72003
Model predictive temperature control towards improving cement precalcination
FN Koumboulis, ND Kouvakas
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of …, 2003
62003
Delayless dynamic controllers for disturbance rejection of general neutral time delay systems
FN Koumboulis, ND Kouvakas, MG Skarpetis
21st Mediterranean Conference on Control and Automation, 916-921, 2013
52013
Towards dynamic controller design for disturbance rejection of mimo neutral time delay systems
FN Koumboulis, ND Kouvakas
2011 19th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), 114-119, 2011
52011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20