Παρακολούθηση
Nikolai Tillmann
Nikolai Tillmann
Meta
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pex–white box test generation for. net
N Tillmann, J De Halleux
International conference on tests and proofs, 134-153, 2008
12472008
Symbolic execution for software testing in practice: preliminary assessment
C Cadar, P Godefroid, S Khurshid, CS Păsăreanu, K Sen, N Tillmann, ...
Proceedings of the 33rd International Conference on Software Engineering …, 2011
4972011
Demand-driven compositional symbolic execution
S Anand, P Godefroid, N Tillmann
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 14th …, 2008
3462008
Fitness-guided path exploration in dynamic symbolic execution
T Xie, N Tillmann, J De Halleux, W Schulte
2009 IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems & Networks …, 2009
3252009
Parameterized unit tests
N Tillmann, W Schulte
ACM SIGSOFT Software Engineering Notes 30 (5), 253-262, 2005
3072005
DySy: Dynamic symbolic execution for invariant inference
C Csallner, N Tillmann, Y Smaragdakis
Proceedings of the 30th international conference on Software engineering …, 2008
3012008
Approximating finite domains in symbolic state exploration
N Tillmann, W Grieskamp, W Schulte
US Patent 8,533,680, 2013
2542013
Model-based testing of object-oriented reactive systems with Spec Explorer
M Veanes, C Campbell, W Grieskamp, W Schulte, N Tillmann, ...
Formal Methods and Testing: An Outcome of the FORTEST Network, Revised …, 2008
2542008
Path feasibility analysis for string-manipulating programs
N Bjørner, N Tillmann, A Voronkov
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2009
2352009
Rex: Symbolic regular expression explorer
M Veanes, P De Halleux, N Tillmann
2010 Third International Conference on Software Testing, Verification and …, 2010
1932010
Automating software testing using program analysis
P Godefroid, P de Halleux, AV Nori, SK Rajamani, W Schulte, N Tillmann, ...
IEEE software 25 (5), 30-37, 2008
1552008
SPUR: a trace-based JIT compiler for CIL
M Bebenita, F Brandner, M Fahndrich, F Logozzo, W Schulte, N Tillmann, ...
Proceedings of the ACM international conference on Object oriented …, 2010
1492010
Touchdevelop: Programming cloud-connected mobile devices via touchscreen
N Tillmann, M Moskal, J De Halleux, M Fahndrich
Proceedings of the 10th SIGPLAN symposium on New ideas, new paradigms, and …, 2011
1422011
Test generation via dynamic symbolic execution for mutation testing
L Zhang, T Xie, L Zhang, N Tillmann, J De Halleux, H Mei
2010 IEEE international conference on software maintenance, 1-10, 2010
1412010
Teaching and learning programming and software engineering via interactive gaming
N Tillmann, J De Halleux, T Xie, S Gulwani, J Bishop
2013 35th International Conference on Software Engineering (ICSE), 1117-1126, 2013
1402013
MSeqGen: Object-oriented unit-test generation via mining source code
S Thummalapenta, T Xie, N Tillmann, J De Halleux, W Schulte
Proceedings of the 7th joint meeting of the European software engineering …, 2009
1282009
It's alive! continuous feedback in UI programming
S Burckhardt, M Fahndrich, P De Halleux, S McDirmid, M Moskal, ...
Proceedings of the 34th ACM SIGPLAN conference on Programming language …, 2013
1222013
Unit tests reloaded: Parameterized unit testing with symbolic execution
N Tillmann, W Schulte
IEEE software 23 (4), 38-47, 2006
1182006
Flopsy-search-based floating point constraint solving for symbolic execution
K Lakhotia, N Tillmann, M Harman, J De Halleux
IFIP International Conference on Testing Software and Systems, 142-157, 2010
1172010
Synthesizing method sequences for high-coverage testing
S Thummalapenta, T Xie, N Tillmann, J De Halleux, Z Su
ACM SIGPLAN Notices 46 (10), 189-206, 2011
1152011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20