Παρακολούθηση
Xia "Ben" Hu
Xia "Ben" Hu
Associate Professor of Computer Science, Rice University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rice.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural collaborative filtering
X He, L Liao, H Zhang, L Nie, X Hu, TS Chua
Proceedings of the 26th international world wide web conference, 2017
36892017
Auto-Keras: An Efficient Neural Architecture Search System
H Jin, Q Song, X Hu
Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2019
613*2019
Techniques for interpretable machine learning
M Du, N Liu, X Hu
Communications of the ACM 63 (1), 68-77, 2019
6052019
Exploring temporal effects for location recommendation on location-based social networks
H Gao, J Tang, X Hu, H Liu
Proceedings of the 7th ACM conference on Recommender systems, 93-100, 2013
5552013
Social recommendation: a review
J Tang, X Hu, H Liu
Social Network Analysis and Mining 3 (4), 1113-1133, 2013
4782013
Unsupervised sentiment analysis with emotional signals
X Hu, J Tang, H Gao, H Liu
Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web, 607-618, 2013
4482013
Label informed attributed network embedding
X Huang, J Li, X Hu
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data …, 2017
4192017
Exploiting social relations for sentiment analysis in microblogging
X Hu, L Tang, J Tang, H Liu
Proceedings of the sixth ACM international conference on Web search and data …, 2013
4102013
Content-aware point of interest recommendation on location-based social networks
H Gao, J Tang, X Hu, H Liu
Proceedings of the 29th AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2015
3492015
Exploiting internal and external semantics for the clustering of short texts using world knowledge
X Hu, N Sun, C Zhang, TS Chua
Proceeding of the 18th ACM conference on Information and knowledge …, 2009
3322009
Exploiting homophily effect for trust prediction
J Tang, H Gao, X Hu, H Liu
Proceedings of the sixth ACM international conference on Web search and data …, 2013
2972013
Attributed network embedding for learning in a dynamic environment
J Li, H Dani, X Hu, J Tang, Y Chang, H Liu
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge …, 2017
2892017
Accelerated attributed network embedding
X Huang, J Li, X Hu
Proceedings of the 2017 SIAM International Conference on Data Mining, 633-641, 2017
2722017
Text Analytics in Social Media
X Hu, H Liu
Mining Text Data, 385-414, 2012
2302012
Exploiting local and global social context for recommendation
J Tang, X Hu, H Gao, H Liu
Proceedings of the Twenty-Third international joint conference on Artificial …, 2013
2282013
Score-CAM: Score-Weighted Visual Explanations for Convolutional Neural Networks
H Wang, Z Wang, M Du, F Yang, Z Zhang, S Ding, P Mardziel, X Hu
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
2192020
Social spammer detection in microblogging
X Hu, J Tang, Y Zhang, H Liu
Proceedings of the Twenty-Third international joint conference on Artificial …, 2013
2162013
An Overview of Sentiment Analysis in Social Media and Its Applications in Disaster Relief
G Beigi, X Hu, R Maciejewski, H Liu
Sentiment Analysis and Ontology Engineering, 313-340, 2016
1952016
Tensor completion algorithms in big data analytics
Q Song, H Ge, J Caverlee, X Hu
ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD) 13 (1), 6, 2019
1562019
Online social spammer detection
X Hu, J Tang, H Liu
Twenty-Eighth AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2014
1472014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20