Παρακολούθηση
Xia "Ben" Hu
Xia "Ben" Hu
Associate Professor of Computer Science, Rice University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rice.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural collaborative filtering
X He, L Liao, H Zhang, L Nie, X Hu, TS Chua
Proceedings of the 26th international world wide web conference, 2017
57112017
Techniques for interpretable machine learning
M Du, N Liu, X Hu
Communications of the ACM 63 (1), 68-77, 2019
10862019
Auto-Keras: An Efficient Neural Architecture Search System
H Jin, Q Song, X Hu
Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2019
985*2019
Score-CAM: Score-Weighted Visual Explanations for Convolutional Neural Networks
H Wang, Z Wang, M Du, F Yang, Z Zhang, S Ding, P Mardziel, X Hu
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
6812020
Exploring temporal effects for location recommendation on location-based social networks
H Gao, J Tang, X Hu, H Liu
Proceedings of the 7th ACM conference on Recommender systems, 93-100, 2013
6122013
Social recommendation: a review
J Tang, X Hu, H Liu
Social Network Analysis and Mining 3 (4), 1113-1133, 2013
5742013
Label informed attributed network embedding
X Huang, J Li, X Hu
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data …, 2017
5152017
Unsupervised sentiment analysis with emotional signals
X Hu, J Tang, H Gao, H Liu
Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web, 607-618, 2013
4942013
Exploiting social relations for sentiment analysis in microblogging
X Hu, L Tang, J Tang, H Liu
Proceedings of the sixth ACM international conference on Web search and data …, 2013
4372013
Content-aware point of interest recommendation on location-based social networks
H Gao, J Tang, X Hu, H Liu
Proceedings of the 29th AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2015
3782015
Attributed network embedding for learning in a dynamic environment
J Li, H Dani, X Hu, J Tang, Y Chang, H Liu
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge …, 2017
3732017
Exploiting internal and external semantics for the clustering of short texts using world knowledge
X Hu, N Sun, C Zhang, TS Chua
Proceeding of the 18th ACM conference on Information and knowledge …, 2009
3512009
Exploiting homophily effect for trust prediction
J Tang, H Gao, X Hu, H Liu
Proceedings of the sixth ACM international conference on Web search and data …, 2013
3482013
Accelerated attributed network embedding
X Huang, J Li, X Hu
Proceedings of the 2017 SIAM International Conference on Data Mining, 633-641, 2017
3442017
Text Analytics in Social Media
X Hu, H Liu
Mining Text Data, 385-414, 2012
2732012
Exploiting local and global social context for recommendation
J Tang, X Hu, H Gao, H Liu
Proceedings of the Twenty-Third international joint conference on Artificial …, 2013
2662013
An Overview of Sentiment Analysis in Social Media and Its Applications in Disaster Relief
G Beigi, X Hu, R Maciejewski, H Liu
Sentiment Analysis and Ontology Engineering, 313-340, 2016
2622016
Xgnn: Towards model-level explanations of graph neural networks
H Yuan, J Tang, X Hu, S Ji
Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2020
2552020
Social media for intelligent public information and warning in disasters: An interdisciplinary review
C Zhang, C Fan, W Yao, X Hu, A Mostafavi
International Journal of Information Management 49, 190-207, 2019
2392019
Social spammer detection in microblogging
X Hu, J Tang, Y Zhang, H Liu
Proceedings of the Twenty-Third international joint conference on Artificial …, 2013
2292013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20