Παρακολούθηση
Lesly-Ann Daniel
Lesly-Ann Daniel
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kuleuven.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Binsec/Rel: Efficient Relational Symbolic Execution for Constant-Time at Binary-Level
LA Daniel, S Bardin, T Rezk
2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 1021-1038, 2020
502020
Hunting the Haunter—Efficient Relational Symbolic Execution for Spectre with Haunted RelSE
LA Daniel, S Bardin, T Rezk
Network and Distributed System Security Symposium, 2021
232021
Inferring OpenVPN State Machines Using Protocol State Fuzzing
LA Daniel, E Poll, J de Ruiter
2018 IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops (EuroS&PW), 11-19, 2018
172018
Symbolic binary-level code analysis for security. Application to the detection of microarchitectural timing attacks in cryptographic code
LA Daniel
Université Côte d'Azur, 2021
1*2021
Binsec/Rel: Symbolic Binary Analyzer for Security with Applications to Constant-Time and Secret-Erasure
LA Daniel, S Bardin, T Rezk
ACM Transactions on Privacy and Security, 2022
2022
Reflections on the Experimental Evaluation of a Binary-Level Symbolic Analyzer for Spectre
LA Daniel, S Bardin, T Rezk
Workshop on Learning from Authoritative Security Experiment Results, {LASER …, 2021
2021
Evaluating a Processing-in-Memory Architecture with the k-means Algorithm
S Bihel, LA Daniel, F De Moor, B Thomas
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7