Παρακολούθηση
Diana Goehringer
Diana Goehringer
Professor for Adaptive Dynamic Systems, TU Dresden
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tu-dresden.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Survey on real-time networks-on-chip
S Hesham, J Rettkowski, D Goehringer, MA Abd El Ghany
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 28 (5), 1500-1517, 2016
832016
Runtime adaptive multi-processor system-on-chip: RAMPSoC
D Gohringer, M Hubner, V Schatz, J Becker
2008 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing, 1-7, 2008
772008
Fast dynamic and partial reconfiguration data path with low hardware overhead on Xilinx FPGAs
M Hübner, D Göhringer, J Noguera, J Becker
2010 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing …, 2010
742010
Using JSON to manage communication between services in the Internet of Things
P Wehner, C Piberger, D Göhringer
2014 9th International Symposium on Reconfigurable and Communication-Centric …, 2014
522014
High performance reconfigurable multi-processor-based computing on FPGAs
D Göhringer, J Becker
2010 IEEE international symposium on parallel & distributed processing …, 2010
472010
HW/SW Co-Design of the HOG algorithm on a Xilinx Zynq SoC
J Rettkowski, A Boutros, D Göhringer
Journal of Parallel and Distributed Computing 109, 50-62, 2017
442017
Dynamic and partial reconfiguration of Zynq 7000 under Linux
M Al Kadi, P Rudolph, D Gohringer, M Hubner
2013 International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs …, 2013
392013
A design methodology for application partitioning and architecture development of reconfigurable multiprocessor systems-on-chip
D Göhringer, M Hübner, M Benz, J Becker
2010 18th IEEE Annual International Symposium on Field-Programmable Custom …, 2010
382010
CAP-OS: Operating system for runtime scheduling, task mapping and resource management on reconfigurable multiprocessor architectures
D Göhringer, M Hübner, EN Zeutebouo, J Becker
2010 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing …, 2010
362010
System-level design methodologies for telecommunication
N Sklavos, M Hübner, D Goehringer, P Kitsos
Springer Science & Business Media, 2013
342013
Operating system for runtime reconfigurable multiprocessor systems
D Göhringer, M Hübner, E Nguepi Zeutebouo, J Becker
International Journal of Reconfigurable Computing 2011, 2011
342011
RAMPSoCVM: runtime support and hardware virtualization for a runtime adaptive MPSoC
D Gohringer, S Werner, M Hubner, J Becker
2011 21st International Conference on Field Programmable Logic and …, 2011
322011
RAR-NoC: A reconfigurable and adaptive routable Network-on-Chip for FPGA-based multiprocessor systems
J Rettkowski, D Goehringer
2014 International Conference on ReConFigurable Computing and FPGAs …, 2014
312014
Star-wheels network-on-chip featuring a self-adaptive mixed topology and a synergy of a circuit-and a packet-switching communication protocol
D Gohringer, B Liu, M Hubner, J Becker
2009 International Conference on Field Programmable Logic and Applications …, 2009
302009
Exploration of opencl for fpgas using sdaccel and comparison to gpus and multicore cpus
L Kalms, D Göhringer
2017 27th International Conference on Field Programmable Logic and …, 2017
282017
Robots in assisted living environments as an unobtrusive, efficient, reliable and modular solution for independent ageing: The RADIO perspective
C Antonopoulos, G Keramidas, NS Voros, M Hübner, D Göhringer, ...
International Symposium on Applied Reconfigurable Computing, 519-530, 2015
272015
Message passing interface support for the runtime adaptive multi-processor system-on-chip RAMPSoC
D Göhringer, M Hübner, L Hugot-Derville, J Becker
2010 International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures …, 2010
272010
RePaBit: Automated generation of relocatable partial bitstreams for Xilinx Zynq FPGAs
J Rettkowski, K Friesen, D Göhringer
2016 International Conference on ReConFigurable Computing and FPGAs …, 2016
262016
TULIPP: Towards ubiquitous low-power image processing platforms
T Kalb, L Kalms, D Göhringer, C Pons, F Marty, A Muddukrishna, M Jahre, ...
2016 International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures …, 2016
252016
A taxonomy of reconfigurable single-/multiprocessor systems-on-chip
D Göhringer, T Perschke, M Hübner, J Becker
International Journal of Reconfigurable Computing 2009, 2009
232009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20