Παρακολούθηση
Martin Trépanier
Martin Trépanier
professeur titulaire, Polytechnique Montréal, CIRRELT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polymtl.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Smart card data use in public transit: A literature review
MP Pelletier, M Trépanier, C Morency
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 19 (4), 557-568, 2011
10272011
Individual trip destination estimation in a transit smart card automated fare collection system
M Trépanier, N Tranchant, R Chapleau
Journal of Intelligent Transportation Systems 11 (1), 1-14, 2007
4402007
Measuring transit use variability with smart-card data
C Morency, M Trépanier, B Agard
Transport Policy 14 (3), 193-203, 2007
3532007
Mining public transport user behaviour from smart card data
B Agard, C Morency, M Trépanier
IFAC Proceedings Volumes 39 (3), 399-404, 2006
2782006
Analyzing year-to-year changes in public transport passenger behaviour using smart card data
AS Briand, E Côme, M Trépanier, L Oukhellou
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 79, 274-289, 2017
1652017
Detection of activities of public transport users by analyzing smart card data
F Devillaine, M Munizaga, M Trépanier
Transportation Research Record 2276 (1), 48-55, 2012
1642012
How carsharing affects the travel behavior of households: a case study of Montréal, Canada
L Sioui, C Morency, M Trépanier
International journal of sustainable transportation 7 (1), 52-69, 2013
1622013
Walking to transit: an unexpected source of physical activity
C Morency, M Trépanier, M Demers
Transport Policy 18 (6), 800-806, 2011
1212011
Analysing the variability of transit users behaviour with smart card data
C Morency, M Trépanier, B Agard
2006 IEEE intelligent transportation systems conference, 44-49, 2006
1162006
Calculation of transit performance measures using smartcard data
M Trépanier, C Morency, B Agard
Journal of Public Transportation 12 (1), 5, 2009
1152009
The capacitated arc routing problem with refill points
A Amaya, A Langevin, M Trépanier
Operations Research Letters 35 (1), 45-53, 2007
862007
Integrating parking behaviour in activity-based travel demand modelling: Investigation of the relationship between parking type choice and activity scheduling process
KMN Habib, C Morency, M Trépanier
Transportation Research Part A: Policy and Practice 46 (1), 154-166, 2012
772012
Car sharing system: what transaction datasets reveal on users' behaviors
C Morency, M Trépanier, B Agard, B Martin, J Quashie
2007 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference, 284-289, 2007
702007
The ultimate survey for transit planning: Complete information with smart card data and GIS
R Chapleau, M Trépanier, KK Chu
Proceedings of the 8th international conference on survey methods in …, 2008
682008
A classification of public transit users with smart card data based on time series distance metrics and a hierarchical clustering method
L He, B Agard, M Trépanier
Transportmetrica A: Transport Science 16 (1), 56-75, 2020
652020
Short & long term forecasting of multimodal transport passenger flows with machine learning methods
F Toqué, M Khouadjia, E Come, M Trepanier, L Oukhellou
2017 IEEE 20th International Conference on Intelligent Transportation …, 2017
642017
Geodemographic analysis and the identification of potential business partnerships enabled by transit smart cards
A Páez, M Trépanier, C Morency
Transportation Research Part A: Policy and Practice 45 (7), 640-652, 2011
622011
Are transit users loyal? Revelations from a hazard model based on smart card data
M Trépanier, KMN Habib, C Morency
Canadian Journal of Civil Engineering 39 (6), 610-618, 2012
602012
Estimating the destination of unlinked trips in transit smart card fare data
L He, M Trépanier
Transportation Research Record 2535 (1), 97-104, 2015
542015
A survey of models and algorithms for emergency response logistics in electric distribution systems. Part I: Reliability planning with fault considerations
N Perrier, B Agard, P Baptiste, JM Frayret, A Langevin, R Pellerin, ...
Computers & Operations Research 40 (7), 1895-1906, 2013
502013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20