Παρακολούθηση
MARIAELENI PASCHALI
MARIAELENI PASCHALI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reusability of open source software across domains: A case study
ME Paschali, A Ampatzoglou, S Bibi, A Chatzigeorgiou, I Stamelos
Journal of Systems and Software 134, 211-227, 2017
362017
Non-functional requirements that influence gaming experience: A survey on gamers satisfaction factors
ME Paschali, A Ampatzoglou, A Chatzigeorgiou, I Stamelos
Proceedings of the 18th International Academic MindTrek Conference: Media …, 2014
162014
Tool-assisted Game Scenario Representation Through Flow Charts.
ME Paschali, N Bafatakis, A Ampatzoglou, A Chatzigeorgiou, I Stamelos
ENASE, 223-232, 2018
92018
A metric suite for evaluating interactive scenarios in video games: an empirical validation
E Paschali, A Ampatzoglou, R Escourrou, A Chatzigeorgiou, I Stamelos
Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 1614-1623, 2020
82020
Implementing game requirements using design patterns
ME Paschali, C Volioti, A Ampatzoglou, A Gkagkas, I Stamelos, ...
Journal of Software: Evolution and Process 33 (12), e2399, 2021
42021
A case study on the availability of open-source components for game development
ME Paschali, A Ampatzoglou, S Bibi, A Chatzigeorgiou, I Stamelos
Software Reuse: Bridging with Social-Awareness: 15th International …, 2016
32016
Non-functional requirements that influence gaming experience
ME Paschali, A Ampatzoglou, A Chatzigeorgiou, I Stamelos
12014
Computer Game Scenario Representation: A Systematic Mapping Study
ME Paschali, I Stamelos
e-Informatica Software Engineering Journal 17 (1), 2023
2023
Tool-assisted Game Scenario Representation Through Flow Charts
I Stamelos, A Chatzigeorgiou, A Ampatzoglou, N Bafatakis, ME Paschali
2018
Game Scenario Representation: A Mapping Study
ME Paschali, I Stamelos
Available at SSRN 4014062, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10