Παρακολούθηση
Nikolaos Katsoulas
Nikolaos Katsoulas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Internet of Things in agriculture, recent advances and future challenges
A Tzounis, N Katsoulas, T Bartzanas, C Kittas
Biosystems engineering 164, 31-48, 2017
9772017
Influence of whitening on greenhouse microclimate and crop energy partitioning
A Baille, C Kittas, N Katsoulas
Agricultural and forest meteorology 107 (4), 293-306, 2001
1862001
Effect of Light Intensity and Quality on Growth Rate and Composition of Chlorella vulgaris
MN Metsoviti, G Papapolymerou, IT Karapanagiotidis, N Katsoulas
Plants 9 (1), 31, 2019
1812019
Implementing sustainable irrigation in water-scarce regions under the impact of climate change
G Nikolaou, D Neocleous, A Christou, E Kitta, N Katsoulas
Agronomy 10 (8), 1120, 2020
1802020
Air temperature regime in a forced ventilated greenhouse with rose crop
C Kittas, M Karamanis, N Katsoulas
Energy and buildings 37 (8), 807-812, 2005
1702005
Effect of misting on transpiration and conductances of a greenhouse rose canopy
N Katsoulas, A Baille, C Kittas
Agricultural and forest meteorology 106 (3), 233-247, 2001
1692001
Effect of irrigation frequency on rose flower production and quality
N Katsoulas, C Kittas, G Dimokas, C Lykas
Biosystems engineering 93 (2), 237-244, 2006
1642006
Effect of vent openings and insect screens on greenhouse ventilation
N Katsoulas, T Bartzanas, T Boulard, M Mermier, C Kittas
Biosystems Engineering 93 (4), 427-436, 2006
1612006
Crop reflectance monitoring as a tool for water stress detection in greenhouses: A review
N Katsoulas, A Elvanidi, KP Ferentinos, M Kacira, T Bartzanas, C Kittas
Biosystems Engineering 151, 374-398, 2016
1472016
Wireless sensor networks for greenhouse climate and plant condition assessment
KP Ferentinos, N Katsoulas, A Tzounis, T Bartzanas, C Kittas
Biosystems engineering 153, 70-81, 2017
1422017
Interactions between salinity and irrigation frequency in greenhouse pepper grown in closed-cycle hydroponic systems
D Savvas, E Stamati, IL Tsirogiannis, N Mantzos, PE Barouchas, ...
Agricultural Water Management 91 (1-3), 102-111, 2007
1182007
Influence of shading screens on microclimate, growth and productivity of tomato
C Kittas, N Rigakis, N Katsoulas, T Bartzanas
International Symposium on Strategies Towards Sustainability of Protected …, 2008
1162008
Irrigation of greenhouse crops
G Nikolaou, D Neocleous, N Katsoulas, C Kittas
Horticulturae 5 (1), 7, 2019
1042019
Effect of two UV-absorbing greenhouse-covering films on growth and yield of an eggplant soilless crop
C Kittas, M Tchamitchian, N Katsoulas, P Karaiskou, CH Papaioannou
Scientia Horticulturae 110 (1), 30-37, 2006
1042006
Computational fluid dynamics applications to improve crop production systems
T Bartzanas, M Kacira, H Zhu, S Karmakar, E Tamimi, N Katsoulas, IB Lee, ...
Computers and Electronics in Agriculture 93, 151-167, 2013
992013
Effects on microclimate, crop production and quality of a tomato crop grown under shade nets
C Kittas, N Katsoulas, V Rigakis, T Bartzanas, E Kitta
The Journal of Horticultural Science and Biotechnology 87 (1), 7-12, 2012
922012
Influence of greenhouse ventilation regime on the microclimate and energy partitioning of a rose canopy during summer conditions
C Kittas, N Katsoulas, A Baille
Journal of Agricultural Engineering Research 79 (3), 349-360, 2001
822001
Modelling crop transpiration in greenhouses: Different models for different applications
N Katsoulas, C Stanghellini
Agronomy 9 (7), 392, 2019
782019
Comparison of growth rate and nutrient content of five microalgae species cultivated in greenhouses
MN Metsoviti, G Papapolymerou, IT Karapanagiotidis, N Katsoulas
Plants 8 (8), 279, 2019
752019
Influence of an insect screen on greenhouse ventilation
C Kittas, T Boulard, T Bartzanas, N Katsoulas, M Mermier
Transactions of the ASAE 45 (4), 1083, 2002
702002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20