Παρακολούθηση
Gyorgy Mora
Gyorgy Mora
Data Scientist
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα helmethair.co - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The BioScope corpus: biomedical texts annotated for uncertainty, negation and their scopes
V Vincze, G Szarvas, R Farkas, G Móra, J Csirik
BMC bioinformatics 9 (11), 1-9, 2008
4752008
The CoNLL-2010 shared task: learning to detect hedges and their scope in natural language text
R Farkas, V Vincze, G Móra, J Csirik, G Szarvas
Proceedings of the fourteenth conference on computational natural language …, 2010
3622010
The BioScope corpus: annotation for negation, uncertainty and their scope in biomedical texts
V Vincze, G Szarvas, R Farkas, G Móra, J Csirik
BMC Bioinformatics 9 (Suppl 11), S9, 2008
221*2008
Hungarian dependency treebank
V Vincze, D Szauter, A Almási, G Móra, Z Alexin, J Csirik
European Language Resources Association, 2010
1322010
Cross-genre and cross-domain detection of semantic uncertainty
G Szarvas, V Vincze, R Farkas, G Móra, I Gurevych
Computational Linguistics 38 (2), 335-367, 2012
1102012
Assessment of NER solutions against the first and second CALBC Silver Standard Corpus
D Rebholz-Schuhmann, AJ Yepes, C Li, S Kafkas, I Lewin, N Kang, ...
Journal of biomedical semantics 2 (5), 1-12, 2011
742011
Linguistic scope-based and biological event-based speculation and negation annotations in the BioScope and Genia Event corpora
V Vincze, G Szarvas, G Móra, T Ohta, R Farkas
Journal of Biomedical Semantics 2 (5), 1-11, 2011
32*2011
Exploring ways beyond the simple supervised learning approach for biological event extraction
G Móra, R Farkas, G Szarvas, Z Molnár
Proceedings of the BioNLP 2009 Workshop Companion Volume for Shared Task …, 2009
242009
Joint part-of-speech tagging and named entity recognition using factor graphs
G Móra, V Vincze
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 232-239, 2012
42012
Inter-domain opinion phrase extraction based on feature augmentation
G Berend, I Nagy, G Móra, V Vincze
Proceedings of the Second Student Research Workshop associated with RANLP …, 2011
22011
Species taxonomy for gene normalization
G Móra, R Farkas
International Symposium on Semantic Mining in Biomedicine (SMBM), 2010
22010
Domain-dependent detection of light verb constructions
I Nagy, G Berend, G Móra, V Vincze
Proceedings of the Second Student Research Workshop associated with RANLP …, 2011
12011
Concept identification by machine learning aided dictionary-based named entity recognition and rule-based entity normalisation
G Móra
Second CALBC Work, 0
1
Approximate dictionary matching for biomedical information extraction
G Móra
CONFERENCE OF PHD STUDENTS IN COMPUTER SCIENCE, 37, 2012
2012
Proceedings of the Fourteenth Conference on Computational Natural Language Learning–Shared Task
R Farkas, V Vincze, G Szarvas, G Móra, J Csirik
Proceedings of the Fourteenth Conference on Computational Natural Language …, 2010
2010
Biológiai események azonosítása természetes nyelvű szövegekben
G Móra
szte, 2009
2009
Full Access
R Farkas, V Vincze, G Szarvas, G Móra, J Csirik
Text Mining and Modality: Mining facts, speculations, beliefs, opinions
TU UKP, I Gurevych, V Vincze, G Móra
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18