Παρακολούθηση
Yehuda Afek
Yehuda Afek
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα post.tau.ac.il
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Atomic snapshots of shared memory
Y Afek, H Attiya, D Dolev, E Gafni, M Merritt, N Shavit
Journal of the ACM (JACM) 40 (4), 873-890, 1993
7071993
Methods and apparatus for protecting against overload conditions on nodes of a distributed network
Y Afek, A Bremler-Barr, D Touitou
US Patent 7,707,305, 2010
3432010
Memory-efficient self stabilizing protocols for general networks
Y Afek, S Kutten, M Yung
International Workshop on Distributed Algorithms, 15-28, 1990
2431990
Protecting against spoofed DNS messages
G Pazi, D Touitou, A Golan, Y Afek
US Patent 6,907,525, 2005
2282005
A dynamic convolutional layer for short range weather prediction
B Klein, L Wolf, Y Afek
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2015
2012015
A biological solution to a fundamental distributed computing problem
Y Afek, N Alon, O Barad, E Hornstein, N Barkai, Z Bar-Joseph
science 331 (6014), 183-185, 2011
1702011
Applying static network protocols to dynamic networks
Y Afek, B Awerbuch, E Gafni
28th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (sfcs 1987), 358-370, 1987
1691987
Fast concurrent queues for x86 processors
A Morrison, Y Afek
Proceedings of the 18th ACM SIGPLAN symposium on Principles and practice of …, 2013
1672013
Lazy caching
Y Afek, G Brown, M Merritt
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 15 (1), 182-205, 1993
1561993
Improved BGP convergence via ghost flushing
A Bremler-Barr, Y Afek, S Schwarz
IEEE INFOCOM 2003. Twenty-second Annual Joint Conference of the IEEE …, 2003
1542003
Wait-free made fast
Y Afek, D Dauber, D Touitou
Proceedings of the twenty-seventh annual ACM symposium on Theory of …, 1995
1541995
Self-stabilizing unidirectional network algorithms by power-supply
Y Afek, A Bremler
SODA 97, 111-120, 1997
1431997
The local detection paradigm and its applications to self-stabilization
Y Afek, S Kutten, M Yung
Theoretical Computer Science 186 (1-2), 199-229, 1997
1421997
Local stabilizer
Y Afek, S Dolev
Journal of Parallel and Distributed Computing 62 (5), 745-765, 2002
1402002
Protecting against malicious traffic
Y Afek, R Zadikario, D Touitou, AB Bar
US Patent App. 11/183,091, 2006
1392006
Self-stabilization over unreliable communication media
Y Afek, GM Brown
Distributed Computing 7, 27-34, 1993
1241993
Beeping a maximal independent set
Y Afek, N Alon, Z Bar-Joseph, A Cornejo, B Haeupler, F Kuhn
Distributed computing 26 (4), 195-208, 2013
1232013
Reliable communication over unreliable channels
Y Afek, H Attiya, A Fekete, M Fischer, N Lynch, Y Mansour, DW Wang, ...
Journal of the ACM (JACM) 41 (6), 1267-1297, 1994
1191994
Quasi-linearizability: Relaxed consistency for improved concurrency
Y Afek, G Korland, E Yanovsky
Principles of Distributed Systems: 14th International Conference, OPODIS …, 2010
1142010
Long-lived renaming made adaptive
Y Afek, H Attiya, A Fouren, G Stupp, D Touitou
Proceedings of the eighteenth annual ACM symposium on Principles of …, 1999
1091999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20