Παρακολούθηση
Eli Gafni
Eli Gafni
professor of computer science UCLA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucla.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Atomic snapshots of shared memory
Y Afek, H Attiya, D Dolev, E Gafni, M Merritt, N Shavit
Journal of the ACM (JACM) 40 (4), 873-890, 1993
7071993
Generalized FLP impossibility result for t-resilient asynchronous computations
E Borowsky, E Gafni
Proceedings of the twenty-fifth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1993
5351993
Distributed algorithms for generating loop-free routes in networks with frequently changing topology
E Gafni, D Bertsekas
IEEE transactions on communications 29 (1), 11-18, 1981
5331981
Projection methods for variational inequalities with application to the traffic assignment problem
DP Bertsekas, EM Gafni
Nondifferential and variational techniques in optimization, 139-159, 2009
4782009
Two-metric projection methods for constrained optimization
EM Gafni, DP Bertsekas
SIAM Journal on Control and Optimization 22 (6), 936-964, 1984
3121984
Round-by-round fault detectors (extended abstract) unifying synchrony and asynchrony
E Gafni
Proceedings of the seventeenth annual ACM symposium on Principles of …, 1998
2881998
Immediate atomic snapshots and fast renaming
E Borowsky, E Gafni
Proceedings of the twelfth annual ACM symposium on Principles of distributed …, 1993
2681993
Second derivative algorithms for minimum delay distributed routing in networks
D Bertsekas, E Gafni, R Gallager
IEEE Transactions on Communications 32 (8), 911-919, 1984
2231984
Disk paxos
E Gafni, L Lamport
Distributed Computing 16, 1-20, 2003
1852003
Applying static network protocols to dynamic networks
Y Afek, B Awerbuch, E Gafni
28th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (sfcs 1987), 358-370, 1987
1691987
Efficient methods for integrating traceability and broadcast encryption
E Gafni, J Staddon, YL Yin
Annual International Cryptology Conference, 372-387, 1999
1641999
Concurrency in heavily loaded neighborhood-constrained systems
VC Barbosa, E Gafni
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 11 (4), 562-584, 1989
1621989
The BG distributed simulation algorithm
E Borowsky, E Gafni, N Lynch, S Rajsbaum
Distributed Computing 14, 127-146, 2001
1602001
Projected Newton methods and optimization of multicommodity flows
D Bertsekas, E Gafni
IEEE Transactions on Automatic Control 28 (12), 1090-1096, 1983
1551983
A simple algorithmically reasoned characterization of wait-free computation
E Borowsky, E Gafni
Proceedings of the sixteenth annual ACM symposium on Principles of …, 1997
1411997
Fast and secure global payments with stellar
M Lokhava, G Losa, D Mazières, G Hoare, N Barry, E Gafni, J Jove, ...
Proceedings of the 27th ACM Symposium on Operating Systems Principles, 80-96, 2019
1342019
Dynamic control of session input rates in communication networks
E Gafni, D Bertsekas
IEEE Transactions on Automatic Control 29 (11), 1009-1016, 1984
1201984
Improvements in the time complexity of two message-optimal election algorithms
E Gafni
Proceedings of the fourth annual ACM symposium on Principles of distributed …, 1985
1101985
Disk paxos
E Gafni, L Lamport
International Symposium on Distributed Computing, 330-344, 2000
992000
Sorting in constant number of row and column phases on a mesh
JM Marberg, E Gafni
Algorithmica 3 (1-4), 561-572, 1988
981988
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20