Παρακολούθηση
Nicolas Gillis
Nicolas Gillis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umons.ac.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Signal Processing Perspective on Hyperspectral Unmixing: Insights from Remote Sensing
W Ma, J Bioucas-Dias, T Chan, N Gillis, P Gader, A Plaza, A Ambikapathi, ...
IEEE Signal Processing Magazine 31 (1), 67-81, 2014
5002014
The why and how of nonnegative matrix factorization
N Gillis
"Regularization, Optimization, Kernels, and Support Vector Machines", J.A.K …, 2014
4672014
Fast and robust recursive algorithms for separable nonnegative matrix factorization
N Gillis, SA Vavasis
IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence 36 (4), 698-714, 2014
3492014
Accelerated multiplicative updates and hierarchical ALS algorithms for nonnegative matrix factorization
N Gillis, F Glineur
Neural Computation 24 (4), 1085-1105, 2012
2742012
Nonnegative Matrix Factorization
N Gillis
Society for Industrial and Applied Mathematics, 2020
2482020
Two algorithms for orthogonal nonnegative matrix factorization with application to clustering
F Pompili, N Gillis, PA Absil, F Glineur
Neurocomputing 141, 15-25, 2014
1882014
Sparse and Unique Nonnegative Matrix Factorization Through Data Preprocessing
N Gillis
Journal of Machine Learning Research 13 (Nov), 3349-3386, 2012
1852012
Low-rank matrix approximation with weights or missing data is NP-hard
N Gillis, F Glineur
SIAM J. Matrix Anal. & Appl. 32 (4), 1149-1165, 2011
1702011
Hierarchical Clustering of Hyperspectral Images using Rank-Two Nonnegative Matrix Factorization
N Gillis, D Kuang, H Park
IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing 53 (4), 2066-2078, 2015
1512015
Using underapproximations for sparse nonnegative matrix factorization
N Gillis, F Glineur
Pattern recognition 43 (4), 1676-1687, 2010
146*2010
Robust Near-Separable Nonnegative Matrix Factorization Using Linear Optimization
N Gillis, R Luce
Journal of Machine Learning Research 15 (Apr), 1249-1280, 2014
1162014
Successive Nonnegative Projection Algorithm for Robust Nonnegative Blind Source Separation
N Gillis
SIAM J. on Imaging Sciences 7 (2), 1420-1450, 2014
1022014
On the geometric interpretation of the nonnegative rank
N Gillis, F Glineur
Linear Algebra and its Applications 437 (11), 2685-2612, 2012
942012
Nonnegative matrix factorization: Complexity, algorithms and applications
N Gillis
PhD Thesis, Université catholique de Louvain, 2011
922011
On the Complexity of Robust PCA and -norm Low-Rank Matrix Approximation
N Gillis, SA Vavasis
Mathematics of Operations Research 43 (4), 1072-1084, 2018
912018
Introduction to Nonnegative Matrix Factorization
N Gillis
SIAG/OPT Views and News 25 (1), 7-16, 2017
772017
Nonnegative factorization and the maximum edge biclique problem
N Gillis, F Glineur
arXiv preprint arXiv:0810.4225, 2008
772008
Blind Audio Source Separation with Minimum-Volume Beta-Divergence NMF
V Leplat, N Gillis, MS Ang
IEEE Trans. on Signal Processing 68, 3400-3410, 2020
732020
Sparse Nonnegative Matrix Underapproximation and its Application to Hyperspectral Image Analysis
N Gillis, RJ Plemmons
Linear Algebra and its Applications 438 (10), 3991-4007, 2013
712013
Semidefinite programming based preconditioning for more robust near-separable nonnegative matrix factorization
N Gillis, SA Vavasis
SIAM J. on Optimization 25 (1), 677-698, 2015
662015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20